Actievoorwaarden

In 2019 worden tien prijzen uitgereikt in de vorm van een tuin make-over, aan de eigenaren van 10 ingelote voortuinen. Deelnemers gaan akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

Aanmelden voor prijsvraag

 1. Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2019.
 2. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag.
 3. Uitgesloten van deelname aan deze prijsvraag zijn zij die verbonden zijn aan de provinciale organisatie via inkomen of honorarium.
 4. Door aan te melden aan de prijsvraag stemt de eigenaar in met de verandering van zijn/haar voortuin.
 5. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de prijsvraag.
 6. Een aanmelding wordt ingediend via een e-mail, met ten minste de volgende informatie;
 • Adres van de woning;
 • Naam van de hoofdbewoner;
 • Twee duidelijke foto’s genomen van verschillende hoeken van de voortuin.

Selectie deelnemende voortuinen

 1. Alle aanmeldingen worden getoetst aan de volgende criterium:
  1. De aanmelding dient een zichtbare voortuin te zijn aan een openbare weg.
  2. De voortuin is zichtbaar voor tenminste 50% versteend (zijnde tegels of grind).
 2. Als een aanmelding hier niet aan voldoet, dan wordt deze van verdere deelname uitgesloten.
 3. Een voortuin kan slechts één keer meedingen in de loting.
 4. Als een aanmelding wordt uitgesloten, wordt dit via de mail aan de opgegeven contactpersoon gecommuniceerd.

Loting

 1. De voortuinen worden bepaald door middel van een loting. De loting wordt uitgevoerd door de uitvoerende partij (Hovenier).
 2. Voor de verspreiding binnen de provincie worden de aanmeldingen in 5 streken verdeeld:
  1. Kop van Overijssel 
  2. IJsseldal 
  3. Overijssels Vechtdal 
  4. Centraal-Salland 
  5. Twente  

Planning

 1. De planning van de actie is als volgt:
  1. Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2019
  2. De loting vindt begin september plaats
  3. In september vinden afspraken plaats om tot een ontwerp te komen
  4. De make-over vindt plaats in oktober.

 Prijzen

 1. De prijs bestaat uit een make over ter waarde van 1000,- euro aan materiaal en planten.
 2. Deze 1000,- komt geheel ten goede aan de voortuin.
 3. Overige kosten zoals het ontwerp en loonkosten zijn voor de provincie Overijssel.
 4. Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar.
 5. Bij een grote tuin waarbij 1000,- euro niet voldoende is voor vergroening, wordt er gekeken naar een deel waar vergroening kan plaatsvinden. 

Ontwerp

 1. Het ontwerp voor de voortuin wordt ontworpen in samenspraak met provincie Overijssel, hovenier of ontwerper en de eigenaar van de voortuin.
 2. Binnen het ontwerp wordt er rekening gehouden met thema’s als wateroverlast en biodiversiteit.

Uitvoering

 1. De uitvoering van de make over wordt gedaan door een hovenier en lokale groene vrijwilligers
 2. De keuze van de hovenier ligt bij de provincie. Bij voorkeur wordt er gekozen voor een lokale ondernemer met een ‘natuurprofiel’, waardoor de make overs ook voorbeelden worden en inspireren.

Communicatie

 1. De aanmelder gaat akkoord met de communicatie die rondom de prijsvraag in wordt gezet. Welke communicatie dat is wordt t.z.t afgestemd met de eigenaar van de voortuin.
 2. De aanmelder stemt in met de communicatiemiddelen die voortkomen uit de prijsvraag.

Privacy

 1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing. 
 2. E-mailadressen worden met de uitvoerende partij gedeeld. Zij mogen deze echter alleen voor deze campagne gebruiken.

Aan Natuur voor elkaar werken mee