Roadshow Soorten Excursies

In de maanden oktober en november organiseren we met de gezamenlijke partners van Natuur voor Elkaar een 8-tal excursies. Binnen het project ‘Condities voor soorten op orde’ zijn er afgelopen periode verschillende projecten gestart. Het is nu een mooi moment om tijdens een excursies in het veld te gaan kijken wat er tijdens deze projecten is gedaan, wat het bijvoorbeeld heeft opgeleverd voor specifieke soorten en wat we met elkaar kunnen doen om deze projecten te verbeteren of verder uit te rollen voor een betere conditie van soorten in Overijssel. Het is de gelegenheid bij uitstek om ervaringen te delen.

Wees welkom en sluit aan bij een excursie tijdens deze Roadshow.

Aanmelden kan via deze link!

Data en tijden:

Woensdag 30 oktober: Erven en landschap

10.00 uur – 12.00 uur     Ruimte voor de Kerkuil; ervenproject Hof van Twente
Op diverse erven in Hof van Twente zijn maatregelen uitgevoerd voor erfvogels, met de Kerkuil als doelsoort. Voedselaanbod en schuilmogelijkheden voor muizen en erfvogels zijn verbeterd door het aanleggen van bloemrijke stroken en het aanplanten van erfbeplanting. Hiermee is het prooiaanbod vergroot voor de Kerkuil. Door het plaatsen van nestkasten is er meer broedgelegenheid voor de uilen. Tijdens deze excursie gaan we de kasten en andere maatregelen bekijken.

13.30 uur  - 15.30 uur     Een divers landschap op landgoed Twickel
Op landgoed Twickel is gewerkt aan landschapsherstel door het aanleggen van houtwallen en heggen. Soorten die hier van profiteren zijn Das, Ree en Patrijs. Deze excursie gaat in op het belang van het landschap voor biodiversiteit.


Donderdag 31 oktober: Kikkers, padden en salamanders

10.00 uur  – 12.00 uur    Stapstenen voor Boomkikkers rondom Tilligte
In de omgeving van Tilligte komt een geïsoleerde populatie boomkikkers voor. Door stapstenen te maken – in de vorm van poelen - kunnen deze kikkers nu een naburige populatie bereiken. Zo kunnen ze zich weer verder voortplanten en verspreiden. Ook is een bestaand voortplantingswater opgeknapt waardoor hij de komende jaren weer geschikt om gebruikt te worden door deze kenmerkende soort. Ga je mee langs de poelen?

13.30  uur – 15.30 uur    Faunapassage Oude Hoevenweg Twenterand
Op de Oude Hoevenweg tussen de Pollen en Bruinehaar werden veel amfibieën doodgereden die op weg zijn van en naar hun voortplantingswater. Op deze plek wordt daarom door de lokale KNNV afdeling veel energie gestoken in het veilig overzetten van amfibieën. Door het aanleggen van een faunapassage is een duurzamere oplossing gevonden voor de amfibieën en andere dieren die hier de weg oversteken. Meld je aan voor deze excursie om de nieuwe faunapassage met eigen ogen te zien.


Aanmelden kan via deze link!

Woensdag 6 november: Akkervogels

10.00 uur  – 12.00 uur    Akkervogels Dinkelland profiteren van veilige hoekjes en genoeg voedsel
Door gebruik te maken van overhoekjes en het aanleggen en inzaaien van kruidenrijke akkerranden is het leefgebied voor de Patrijs in Rossum en Fleringen verbeterd. Door het project vinden Patrijzen en andere akkervogels hier veilige nest- en eetplekken. Er staan nu planten waar veel insecten op af komen; goed voedsel voor opgroeiende kuikens en genoeg wintervoedsel voor volwassen Patrijzen om de winter door te komen.

13:30 uur - 15:30 uur     Keverbanken en bloemblokken voor akkervogels Twenterand                                                                                                In de gemeente Twenterand zijn zogenoemde bloemblokken en keverbanken aangelegd aan de westkant van de Engbertsdijksvenen en het Veenschap. Hierdoor worden het voedselaanbod en de leefomstandigheden voor Patrijzen sterk verbeterd. Ook andere (akker)vogels zoals Geelgors, Veldleeuwerik en Ringmus profiteren hiervan. Tijdens deze excursie bekijken we deze keverbanken en bloemblokken.

Woensdag 13 november: Insecten en weidevogels 

10:00 uur - 12:00 uur      Betere omstandigheden weidevogels Staphorsterveld
Tijdens deze excursie naar het Staphorsterveld kun je zien welke maatregelen uitgevoerd zijn voor de Grutto, Tureluur en Wulp. Door natte gebieden te creëren zijn de omstandigheden hier sterk verbeterd voor deze soorten. Het nemen van maatregelen tegen roofdieren heeft er voor gezorgd dat er nog meer jongen groot geworden zijn in dit gebied.

13.30 uur – 15.30 uur     Insecten voelen zich thuis op de Lemelerberg
We zien de laatste jaren steeds minder insecten op de hei. Om meer insecten te krijgen zijn op de Lemelerberg opstaande wandjes aangelegd, nectarplanten ingezaaid en open zandplekken in de hei gemaakt. Zo zijn er geschikte voortplantingsplekken gecreëerd voor alleen levende of solitaire bijen en graafwespen. Ga mee de Lemelerberg op met deze excursie.

Aanmelden kan via deze link!

Voor meer informatie over deze excursies kunt u contact opnemen met Louiset Vos (Landschap Overijssel). Zij is te bereiken via 06-43002191 of louiset.vos@landschapoverijssel.nl.
In oktober kun je mee op excursie naar projecten voor soorten in Overijssel. Kom mee en laat je verrassen!


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee