Achtergrondinformatie

De Ereprijs is een prijsvraag die dit jaar voor het eerst wordt gehouden, en die als doel heeft om ondernemers te stimuleren het ondernemen met natuur werkelijkheid te maken. De naam ‘de Ereprijs’ is gekozen omdat dit een plant is uit de lijst van 114 Overijsselse aandachtssoorten.

De focus van deze prijsvraag ligt naast op deze Overijsselse aandachtssoorten en biodiversiteit, vooral op natuurlijk kapitaal. Natuurlijk kapitaal gaat over de wisselwerking tussen economie en ecologie; bij ondernemen met natuur profiteert zowel de onderneming als de natuur. Natuurlijk kapitaal is één van de 9 prioritaire acties binnen het programma Natuur voor Elkaar, het programma waarbinnen deze prijsvraag valt.

Het belangrijkste doel van de Ereprijs is om de vrijetijdseconomie, agrarische sector en bedrijventerreinen te stimuleren om na te denken over hoe natuur in hun onderneming winstgevend kan zijn. Voor ondernemers kan deze prijsvraag net het extra steuntje in de rug zijn, en sluimerende plannen om de bedrijfsvoering natuurlijker te maken nu écht tot uitvoering brengen. 


Aan Natuur voor elkaar werken mee