Praktische informatie

  • De prijsvraag gaat om ondernemen met natuur binnen de vrijetijdseconomie, agrarische sector en op bedrijventerreinen. Alle ondernemingen binnen deze 3 sectoren en waarbij het idee zorgt dat het bedrijf profiteert én de natuur, mogen meedoen aan deze prijsvraag.
  • Het moet om een nieuw plan gaan voor de ondernemer.
  • Het plan is te realiseren binnen 2 jaar na het winnen van de prijs.
  • Het te winnen bedrag wordt ingezet als (co)financiering voor het plan.
  • Als u mee wilt doen, moet u zich voor 1 maart 2020 aanmelden. 
  • Na 1 maart 2020 worden de zes initiatiefnemers -twee per categorie- met de hoogste scores gekozen die tijdens de finale meedingen naar de prijzen. Alle overige indieners van een plan kunnen rekenen op een adviesgesprek over hoe hun idee tot uitvoer te brengen. 
  • In april worden de prijzen uitgereikt. Er zijn drie prijzen beschikbaar: de drie winnaars uit de agrarische sector, de vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen winnen ieder een bedrag van maximaal €10.000.

Aanmelden kan tot 1 maart 2020. Bekijk ook het reglement en achtergrondinformatie over de Ereprijs. 


Aan Natuur voor elkaar werken mee