Community of Practice Natuur in de Stad - Prefab bouwen

Community of Practice Natuur in de Stad - Prefab bouwen

 • 15 jun. 2021
 • 9:30 - 11:15
 • Online
Op 15 juni is er weer een (digitale) bijeenkomst van de Community of Practice van Natuur in de Stad! Het doel van ons netwerk is ons enthousiasme omzetten naar kennis en daden voor een natuurinclusieve omgeving. Tijdens deze ochtend richten we ons op de prefab bouw. Wat is de actuele stand van zaken als het gaat om het toepassen van natuurinclusieve maatregelen binnen prefab? We horen het van onze sprekers. Heb je nog mensen in je omgeving die zich willen aansluiten? Aanmelden is nog steeds mogelijk. Weet je nu al dat je een project hebt waar natuurinclusief bouwen zeer geslaagd is en wil je het delen? Op de zeepkist is ruimte; je mag dit vooraf melden (dat vinden we fijn) maar spontaan tijdens de bijeenkomst mag natuurlijk ook.

Agenda 

9:30       Introductie; Jessica Winter is onze vertrouwde host.
9:40       Ingrid Sloots van Nest-architect vertelt over de samenwerking met Dura Vermeer om prefab natuurinclusief te maken        
9:55       Rutger de Vries werkt bij Volker Wessels. Met het concept van MorgenWonen hebben ze ervaring met Natuurinclusief Bouwen. Rutger vertelt wat ze doen

Korte pauze

10:25    Vragenronde en discussie. Wat heeft deze kennis opgeleverd? Moeten we net als met prefab ook toe naar een herhalend concept voor Natuurinclusief Bouwen? We horen graag jullie reactie
11:00    Op de zeepkist; ruimte voor een pitch uit de Community of Practice
11:10     Afsluiting van de ochtend
11:15    EINDE

Wil je er bij zijn? Mail naar natuurvoorelkaar@overijssel.nl en wij zorgen dat je een link voor de bijeenkomst ontvangt!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep