Handreiking Groene vrijwilligers Zorg
Vrijwilligers leveren bij veel zorgorganisaties een essentiƫle bijdrage aan goede zorg. Dat geldt niet alleen voor zorgtaken in de pure zin, maar ook als het gaat om groen vrijwilligerswerk! Maar hoe vind je die vrijwilligers, hoe begeleid en train je ze? Dat lees je in de Handreiking Groene Vrijwilligers Zorg.

Denk aan het begeleiden van wandelingen, of het aanbieden van een klein beetje natuurbeleving voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer buiten kunnen komen. Maar hoe vind je die vrijwilligers, hoe begeleid en train je ze? In deze handreiking - Handreiking Groene Vrijwilligers Zorg - worden de ervaringen van zorgorganisaties in Overijssel gepresenteerd en vind je voorbeelden van groen vrijwilligerswerk in de zorg. Ook wordt ingegaan hoe je vrijwilligers het beste begeleid en zijn twee voorbeelden van trainingen uitgewerkt.

Download de Handreiking Groene Vrijwilligers Zorg

De Handreiking is samengesteld door IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep