Rubriek Mariek: natuurparadijs

Rubriek Mariek: natuurparadijs

11-05-2022

Vanuit Natuur voor Elkaar bieden we natuurateliers aan initiatiefgroepen in Overijssel. Een natuuratelier is een creatieve sessie van een halve dag waarin we ruimtelijke vraagstukken een stap vooruit helpen. De natuur staat hierin altijd centraal.

“Het is werkelijk een klein natuurparadijsje; een boom, een paar keien, wat zand en gras. Er zijn altijd een paar kinderen met schepjes in de weer. Vlinders komen af op de mooie bloemen en je hoort er de vogels fluiten. Zoiets zouden we hier ook graag willen.”  

Tijdens de natuurateliers wakker ik het enthousiasme voor natuur graag aan. Meer! Meer! Meer! Want natuur doet zo veel goed. Mensen die met nieuwe groene initiatieven aankloppen zijn in mijn ogen bij voorbaat al helden. Ze denken in kansen, ze zetten zich in voor hun omgeving en zien de meerwaarde van het samen optrekken, met elkaar en ook met andere levensvormen om ons heen. De mens als onderdeel van het systeem. Yes, daar hou ik van.

Met “Meer! Meer! Meer!” doel ik overigens op het enthousiasme en de aandacht voor onze natuurlijke omgeving, niet op de grote van het project. Een klein natuurparadijsje kan betoveren. Een grote rotzooi werkt teleurstellend. Een project moet behapbaar zijn. Niet alleen tijdens de planfase, maar vooral ook daarna.

Het maken van plannen is een eerste stap. Een essentieel stap, dat wel! De aftrap, die met de nodige expertise en vakmanschap genomen moet worden. Daarin kan een natuuratelier ondersteunen. Een gesprek over tijd, betrokkenheid en onderhoud hoort daar vanaf het begin af aan bij. Want hoe een plek zich na aanleg ontwikkelt is compleet afhankelijk van de manier waarop zij onderhouden wordt. Zijn er, ook op termijn, voldoende handjes en ook kennis en kunde aanwezigheid?

Het is de kunst een balans te vinden tussen de kansen die je ziet en hetgeen je als groep qua onderhoud aan kunt. Zet je in voor een groen initiatief, met overgave en vooral ook met heel veel plezier. Zorg dat jouw natuurparadijs (groot of klein) een daverend succes wordt! Dat geeft jou een goed gevoel en zo inspireer je ook een ander.Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep