Project ‘Van Zaadje tot Boom’ zoekt bomenconsulent voor basisscholen
Wie het leuk vindt om zijn of haar enthousiasme over bomen over te brengen op kinderen in het basisonderwijs, heeft nu de kans! Het project ‘Van Zaadje tot Boom’ van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) zoekt namelijk een bomenconsulent. De bomenconsulent verzorgt een aantal bomenlessen en helpt scholieren en docenten om hun eigen boom te verzorgen en te planten.

In dit project zorgt een aantal schoolklassen voor de groei en ontwikkeling van kleine boompjes die worden opgekweekt tot grotere boompjes. De kinderen volgen de ontwikkeling van de boom met een bijbehorend lespakket. De consulent biedt de scholen een prachtig lespakket aan van lesbrieven, werkbladen en educatieve filmpjes die al zijn ontwikkeld.
 
NMO zoekt voor deze functie een vrijwilliger die een paar dagen beschikbaar is in de periode van juni tot en met november 2022. Hij of zij wordt bomenconsulent van drie of vier basisscholen in Overijssel en organiseert en houdt een kennismakings- en introductieles op die basisscholen. Van de bomenconsulent wordt verwacht dat die leuk over bomen kan vertellen en de kinderen meeneemt in de wondere wereld van bomen en het belang van bomen. De vrijwilliger stuurt het al gemaakte lesmateriaal naar de school en instrueert de docent over het gebruik hiervan. Vervolgens gaat die in gesprek met de school en de bij NMO al bekende contactpersoon van de gemeente en zoekt een locatie in de buurt van de school waar de bomen geplant kunnen worden. Dit kan ook op het schoolplein zijn. De bomenconsulent organiseert de plantdag met de kinderen op Boomfeestdag 16 november 2022. Tevens organiseert die een bomen-oogst dag waarbij de vrijwilliger met de kinderen jonge zaailingen gaat oogsten in een stuk natuur, bos of park in de buurt. Dit zijn zaailingen die geen groeikansen hebben op de plek waar ze nu staan. De bomenconsulent zorgt bovendien dat de bomen bij een bomenhub van Meer Bomen Nu terechtkomen (dit kan ook in combinatie met de boomfeestdag). Ook beantwoordt hij of zij vragen van scholen en helpt ze op weg.
 
Er is een eventuele onkostenvergoeding beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen voor hun sollicitatie of meer informatie mailen naar Peter Adema, p.adema@natuurenmilieuoverijssel.nl

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep