Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu

13-06-2022

Vrijdag 3 juni ging Natuur voor Elkaar op natuurinclusieve ‘excursie’ en werd er een bezoek aan twee prachtige voorbeelden van natuurinclusieve woonwijken gebracht, de ecologische wijk EVA Lanxmeer in de gemeente Culemborg en de meest natuurinclusieve wijk van 2019, Kerckebosch in Zeist.

De ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer is een voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Vijfentwintig jaar geleden sloeg een groep particuliere initiatiefnemers, in samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, architectuur, sociale innovatie en landschapsinrichting, de handen ineen en ontwierp zelf een integrale woonwijk met innovatieve energieopwekking, waterhuishouding en sociale verbinding. Na een intensief proces verschenen in samenwerking met de gemeente Culemborg in 2000 de eerste woningen. Nu genieten ongeveer 1000 bewoners van hun gezamenlijke tuinen terwijl de auto’s op het laadplein worden opgeladen door zonnepanelen. Onder mensen die duurzaam bouwen en wonen nastreven, geniet de wijk internationale faam en trekt bezoekers uit de hele wereld.

Daarna stond een bezoek aan de wijk Kerckebosch in Zeist op het programma. In 2019 is Kerckebosch tijdens het Nationaal debat van Building Holland uitgeroepen tot meest natuurinclusieve wijk van Nederland. Kerckebosch bewijst dat bouwen aan een gezond leefmilieu voor mens en natuur heel goed samen kan. Sterker, door consequent met oog voor de natuur te ontwikkelen, is juist extra woonkwaliteit ontstaan. In Kerckebosch staan woonwensen én duurzaamheid centraal. Afwisselend deelden bewoners en experts informatie en inspiratie over wonen in een natuurlijke omgeving, het belang van groen en de initiatieven van bewoners. 

Natuurinclusief bouwen is niet het bouwen van de toekomst, maar het bouwen van nu. Vanuit het programma Natuur in de Stad willen we de leefbaarheid in onze steden en dorpen vergroten. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Een gezonde, natuurinclusieve woonomgeving, waar ruimte is voor mens, plant en dier. Tenslotte kunnen we niet zonder elkaar.

Meer informatie
Ook op excursie naar natuurinclusieve wijken in Overijssel? Of andere inspiratie gezocht? Noteer vast 22 september voor de volgende community of practice. Mail Anneke Coops, anneke.coops@hetoversticht.nl of Jessica Winter, jv.winter@overijssel.nl
 



Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep