Natuur belangrijk voor mentale gezondheid en welzijn

Natuur belangrijk voor mentale gezondheid en welzijn

14-06-2022

Afgelopen donderdag 9 juni was de provinciale stuurgroep Natuur voor Elkaar te gast bij Dimence Groep, een GGZ- en welzijnsorganisatie in Overijssel. De bijeenkomst stond in het teken van het thema Natuur en Zorg. Er werd stilgestaan bij de betekenis die de natuur heeft voor de gezondheid van mensen in vele vormen en de positieve effecten van natuur op mentale gezondheid en welzijn.

Werkbezoek 
De provincie werkt met diverse partijen samen aan het terugbrengen van natuur in de dagelijkse leefomgeving en daarmee aan het versterken van de biodiversiteit. Dimence Groep was uitgenodigd om te vertellen wat de betekenis is van de natuur voor een GGZ- en welzijnsorganisatie en wat het belang is van het partnerschap Natuur voor Elkaar.

Buiten vergaderen
De heilzame werking van de natuur op mentale gezondheid en welzijn werd onderbouwd door buiten te vergaderen op de buitenvergaderplek op het Brinkgreventerrein in Deventer. En hoewel het soms nog wat onwennig voelde om zonder stukken, beamers en “beschermende” tafels te vergaderen was iedereen zonder uitzondering zeer te tevreden over de mooi aangeklede picknicktafels. De natuur zorgde voor inspiratie.

 

 Mijn zorgen kunnen de boom in
Hierna was het tijd voor een rondleiding over het Brinkgreventerrein om te laten zien hoe dit er in de praktijk uitziet. Na een kort bezoek aan de Dahliatuin toog het hele gezelschap via de mooiste herfstboom van Deventer naar het Workhome. Dat is de plek waar bewoner Michel een eigen bezinningsplek heeft gerealiseerd. Michel legde uit waarom de bezinningsplek voor hem van grote betekenis is, wat hij allemaal heeft geleerd van het maken van het ontwerp tot aan de realisatie ervan met hout van eigen terrein. En hoe de overige bewoners van het Workhome na een gewenningsperiode steeds vaker gebruik maken van de plek.

Hierna werd de weg vervolgd richting de groenstrook tussen het medisch centrum en gebouw Schroeder van der Kolk. Henk Brinkman, medewerker Beheer en Onderhoud legde uit hoe de manier waarop het terrein wordt beheerd steeds meer verandert richting beleving, natuurinclusief en duurzaamheid. Henk legde uit dat dit niet alleen zit in de keuze voor de gekozen planten en bloemensoorten, maar vooral ook in de manier waarop gebruikers van het terrein worden betrokken bij de ontwikkeling en het beheer. Met trots vertelde Henk hierbij over de eigen kleine schaapskudde van Dimence Groep die het terrein begraast en het positieve effect dat het werken met schapen heeft op de bewoners. Het geeft ze verantwoordelijkheid, structuur, een dagritme en vooral zelfvertrouwen.

De zomerlinde met mondkapjes
De rondleiding werd afgesloten bij de zomerlinde die onlangs op het terrein is geplant. De zomerlinde, die mede mogelijk werd gemaakt door de provincie Overijssel, is hier geplant als een symbool voor de coronapandemie. Emma Wellenberg, stagiaire geestelijk verzorging vertelde dat er eerder die middag een ritueel had plaatsgevonden waarbij aanwezigen een tekst op een mondkapje konden schrijven en deze vervolgens in de boom konden hangen. Naast de veelzeggende tekst als “eindelijk weer ademen” had iemand ook opgeschreven “mijn zorgen kunnen nu de boom in”.

 


 


     


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep