Drijf de Duizendknoop en Berenklauw in het nauw

Drijf de Duizendknoop en Berenklauw in het nauw

16-06-2022

De natuur is volop in groei en bloei. Planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen, kunnen echter schadelijk zijn voor de natuur. Deze exoten zijn door menselijk handelen in Nederland terecht gekomen. Deze planten hebben geen natuurlijke vijanden en verdringen de inheemse soorten. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit in ons land. Hoe kunnen we dit tegengaan?

Voorbeelden van deze invasieve exoten zijn bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw en Aziatische duizendknopen. Deze woekerplanten zorgen daarnaast voor schade en overlast. De Japanse duizendknoop kan een boel kapotmaken: asfalt, muren en funderingen van huizen en dijken bijvoorbeeld. Dit is de reden dat verschillende gemeenten acties opzetten om de plant actief te bestrijden. Naast de landplanten kunnen soorten als Grote waternavel (een invasieve oeverplant), Nijlgans en exotische kreeften voor overlast zorgen.

Bestrijding
Wanneer je op je terrein last ondervindt van Aziatische Duizendknopen, neem dan een kijkje op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. Vul hier de beslisboom in, dan word je stapsgewijs geleid naar tips en adviezen.

Voor de aanpak van de Reuzenberenklauw is de Leidraad Beheer Reuzenberenklauw ontwikkeld, vol tips en technieken voor boven- en ondergrondse bestrijding. NB: Kijk uit met resten van deze soorten en plaats dit niet in de groene container maar in de grijze!

Meer informatie
Op de website van het landelijke kennisnetwerk invasieve exoten vind je informatie over een aantal veel voorkomende exoten.

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vind je een overzicht van Unielijstsoorten. Dit zijn invasieve exoten waarvoor een Europees verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en import. De provincie Overijssel werkt samen met partners aan de aanpak van invasieve exoten. Samen met Stichting Natuur en Milieu Overijssel werken we momenteel informatiebladen uit.

Voor meldingen van exoten of vragen kun je terecht bij het Meldpunt Overijssel: tel. 038 499 88 99, meldpunt@overijssel.nl

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep