Gezocht: nieuwe Natuurlijke Gezonde gemeenten

Gezocht: nieuwe Natuurlijke Gezonde gemeenten

20-06-2022

Heeft jullie gemeente de droom om samen met buurtbewoners één of meerdere buurten groener en leefbaarder te maken? Een fijne, groene plek waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar ontmoeten en iedereen lekker kan bewegen is belangrijk voor een buurt. Ben of ken jij een ambtenaar met een groen hart in een Overijsselse gemeente?

Natuurlijk Gezonde Buurt-traject
Natuur voor Elkaar biedt Overijsselse gemeenten ondersteuning om in samenwerking met IVN Natuureducatie en lokale partners een Natuurlijk Gezonde Buurt-traject te starten. Het grote voordeel van een Natuurlijk Gezonde Buurt-traject is dat het niet alleen gaat over het vergroenen van een buurt, maar dat het inspeelt op verschillende beleidsterreinen.
Het traject richt zich op het creëren van een groene en gezonde leefomgeving die bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid, sociale cohesie, veiligheid en het welzijn van inwoners.
 
In een Natuurlijk Gezonde Buurt-traject worden vanaf het begin de buurtbewoners betrokken en met elkaar in contact gebracht door middel van buurtsafari’s, ideeënavonden en ontwerpsessies. Vervolgens worden voor en door buurtbewoners initiatieven en activiteiten gerealiseerd gericht op ontmoeten, recreëren, beleven en bewegen in de groene buitenruimte en waardevolle groene plekken (functioneel groen) gecreëerd waar de bewoners zelf meer voor willen zorgen.

Meer informatie
Er lopen twee Natuurlijk Gezonde Buurt-trajecten in Deventer en een volgend traject start in Kampen. Zie jij in jouw gemeente ook kansen voor een participatieve aanpak voor het groener en leefbaarder maken van één of meerdere buurten? Neem voor meer informatie contact op met projectleider Dani Korai van IVN Natuureducatie, d.korai@ivn.nl.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep