Geen eenrichtingsverkeer voor de natuur

Geen eenrichtingsverkeer voor de natuur

20-06-2022

In de natuur geldt: eten of gegeten worden. Grassen worden gegeten door planteneters, en planteneters worden gegeten door vleeseters. Voilà: een voedselpiramide.

De voedselpiramide bestaat uit verschillende lagen. Elke laag staat voor een groep planten of dieren die wordt gegeten of zelf anderen opeet. De onderste laag van de piramide bestaat uit schimmels, bacteriën of kleine bodemdieren zoals wormen. Zij ruimen gevallen bladeren of dode dieren op en zetten dit weer om in voedsel voor planten. De planten worden weer gegeten door kleine beestjes, zoals insecten. En de insecten worden weer opgepeuzeld door vogels, reptielen en andere kleine zoogdieren. De laatsten zijn op hun beurt weer een voedselbron voor de grotere dieren. 

De natuur is een voedselpiramide en geen eenrichtingsverkeer. Planten zijn gebaat bij de bestuiving door insecten en grotere dieren worden na hun dood weer afgebroken door de allerkleinsten. Dankzij dit slimme systeem houdt de natuur zichzelf in stand. Hoe meer soorten, hoe beter de voedselpiramide werkt. Bovendien roept dit een halt toe aan plaagdieren zoals de eikenprocessierups.  Ook jij kunt bijdragen aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door zelf je eigen voedselpiramide te maken in je tuin.   


Tips voor een levende tuin 

 • Zorg voor voldoende bodemleven. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen en bekalk als de bodem te zuur wordt. Laat afgestorven bladen liggen en uit zichzelf verteren. 
 • Zorg voor variatie. Een gevarieerde beplanting trekt veel dieren aan: een tuin met bloemen, struiken en bomen zorgt voor deze variatie. Gelijktijdig is het hele jaar nectar aanwezig. Kies de juiste planten, want dieren kunnen vaak alleen overweg met inheemse soorten. 
 • Een opbouw van lage naar hoge beplanting kan het beste op het zuiden gericht worden.[ 
 • Maai niet te veel, zodat de bloemen zaad kunnen zetten. 
 • Laat een deel van de planten over de winter staan. Veel insecten overwinteren in plantenstengels. Door op ongeveer 10 tot 15 cm hoogte de stengels af te knippen blijven veel insecten behouden. 
 • Hang kasten voor vogels en vleermuizen op. Het ophangen van kasten heeft alleen zin als de omgeving ook geschikt gemaakt is. 
 • Bijenhotels zijn goed voor ongeveer 10% van de bijen, het maken van steilwandjes en plekken met open zand maakt de omgeving geschikt voor nesten van nog veel meer soorten. 

Hier lees je meer tips voor een levende tuin. 

 Biodiversiteit levert ook voor de mens veel op, denk aan het bestuiven van gewassen, het zuiveren van de lucht en schoon drinkwater. Een variatie aan soorten is dus niet alleen belangrijk voor de natuur, het draagt bij aan een prettige, gezonde en zelfs functionele leefomgeving voor ons allemaal! 

 
     


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep