Nieuwe medewerker Natuur voor Elkaar stelt zich voor: Initiatievencoach Arjan Broer

Nieuwe medewerker Natuur voor Elkaar stelt zich voor: Initiatievencoach Arjan Broer

25-07-2022

Arjan Broer gaat als initiatievencoach (specialiteit groen) voor zowel Sociale Kwaliteit als Natuur voor Elkaar aan de slag. We zijn blij met zijn komst en hij is blij met z’n nieuwe job. Hij stelt zich zelf even voor:

Mijn naam is Arjan Broer en ik woon sinds een jaar of vier lekker in het buitengebied van Hasselt in een op en top duurzame woning die ik grotendeels zelf heb gebouwd. Samen met met m’n dame en m’n zoon van 19 en dochter van 17 woon ik met veel plezier langs het mooie, groene Natura2000-gebied aan Zwartewater met uitzicht op één van de grootste en oudste polders van Nederland: Mastenbroek.

Ik heb mijn eigen bedrijf HeelBreed, waar vanuit ik heel breed inzetbaar ben op het gebied van participatie. En dan tegenwoordig het liefst op de thema’s groen en duurzaamheid. Want daar word ik zelf het meest blij van! Als sociaal ondernemer probeer ik (groepen) mensen aan te zetten tot het zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Er is nogal wat urgentie als het gaat om biodiversiteit en/of klimaatadaptatie.

Verbinden, aanjagen, motiveren en inspireren; dat is wat ik graag probeer te doen. Ik geloof in een samenleving waarin mensen meer samen leven en meer samen aanpakken.Ik probeer mensen uit te dagen om hun talent, kennis en vaardigheden – hun sociale overwaarde – te gebruiken in verbinding met anderen.

Vanuit mijn ‘ondernemer zijn’ ben ik al wat langer bekend met het prachtige programma Natuur voor Elkaar. Destijds en nog steeds als één van de trekkers van Groene Loper Zwolle en meer recentelijk als Verbindingsofficier NuWijErbij. Ik ben heel blij dat ik nu als Initiatievencoach (specialiteit groen) voor zowel Sociale Kwaliteit als Natuur voor Elkaar aan de slag kan. Het gaat bij mij altijd over ‘mensen’ en over ‘groen’. Hoe mooi voor mij dat dat nu voor mij in één functie bij elkaar komt? Ik ben heel blij.

Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s aan te sluiten bij mooie, duurzame, groene initiatieven van mensen. En naar het samen werken aan de doelen die gesteld zijn. Samen werken aan positieve veranderingen in de leefomgeving. Heb je me hierbij nodig? Schroom dan niet om me een bericht te sturen. Dat kan via a.broer@heelbreed.nl

Binnenkort hoop ik je ergens tegen te komen. Tot dan!

Hartelijke groet,

Arjan BroerAan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep