Professionals van corporaties kunnen op cursus

Professionals van corporaties kunnen op cursus

25-07-2022

Natuur voor Elkaar biedt professionals van woningbouwcorporaties dit najaar een interessante cursus: ‘Ambassadeur Klimaatadaptie & Groen’. De cursus is ontwikkeld door Groene Huisvesters, een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

Het doel is om het vuurtje vergroening aan te maken, vervolgens aan te houden en aan te wakkeren om de woonomgeving te vergroenen en de leefbaarheid te verbeteren. In de cursus willen we laten zien waar middels slim groen in binnentuinen, op daken en tegen gevels een aantal problemen op te lossen en kansen te benutten zijn. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.

Deelnemers

Professionals werkzaam bij woningbouwcorporaties uit Provincie Overijssel. Het gaat om managers Vastgoed, assetmanagers, gebiedsontwikkelaars, portefeuillemanagers, projectmanagers, beleidsmedewerkers maar ook voor opzichters planmatig onderhoud of wijkbeheerders en medewerkers sociale leefbaarheid die werken met bewoners. In de selectie van de groep van vijftien deelnemers is een criterium dat er deelnemers zijn vanuit verschillende corporaties. Daarnaast kijken wij naar een mooie mix van verschillende professionals binnen de corporaties.

De cursusdata zijn: dinsdagochtend en -middag 20 september 2022, donderdagochtend 6 oktober 2022, dinsdagochtend 25 oktober 2022 en dinsdagochtend 14 februari 2023. Wie zich wil aanmelden of meer informatie wenst kan terecht op de website van Groene Huisvesters: Cursus – Groene Huisvesters.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep