WINACTIE-Quiz - Op naar meer blije bermen

WINACTIE-Quiz - Op naar meer blije bermen

26-07-2022

Waarom is natuurvriendelijk bermbeheer belangrijk? Weet jij hoe een blije berm eruit ziet? Doe mee met onze quiz en maak kans op een 'verbloemtegel' voor een levende tuin.

Bestuivers als bijen, hommels en vlinders eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. In bermen staan heel veel verschillende bloemen en planten die zorgen voor bestuivers en op hun beurt ook weer andere dieren en vogels aantrekken. Bloeiende bermen in natuurgebieden trekken meer insecten en andere dieren, dan een gemaaide berm naast een maisakker. Bloeiende bermen zijn dus ontzettend belangrijk voor deze kringloop.

Maaisel

Daarom stimuleert Natuur voor Elkaar natuurvriendelijk bermbeheer waarbij er altijd een deel (minimaal 15 procent) niet wordt gemaaid. Op deze manier blijft het ongemaaide deel een plek voor voedsel, beschutting en overwintering voor bijen, hommels, vlinders en andere dieren. Het maaisel moet vervolgens een paar dagen blijven liggen. Zo kan het zaad op de grond vallen. Tenslotte is het belangrijk dat het overgebleven maaisel wordt afgevoerd. Op deze manier verschraalt de bodem. Waarom dat goed is? Veel inheemse planten groeien beter op een voedselarme bodem.

Oase

De provincie zet stappen in natuurvriendelijk bermbeheer en wil ook dat gemeenten hun bermbeheer onder de loep nemen. Maar wat weet jij als inwoner eigenlijk over bermen? Misschien kun jij in je eigen tuin ook een oase voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten scheppen en ze zo een helpende hand bieden!

Variatie

Weet jij de juiste antwoorden op onderstaande drie vragen? Dan maak je kans op een ‘verbloemtegel’. Deze heeft het formaat van een stoeptegel, maar is vol met bloemzaadjes die goed zijn voor insecten. En jij krijgt meer variatie in je tuin. Hoe leuk is dat?! Stuur je antwoorden naar Natuurvoorelkaar@overijssel.nll en wij verloten vijf verbloemtegels onder de goede inzendingen!

Waarom is het belangrijk om gemaaid bermgras af te voeren en niet te laten liggen?

 • Dit staat netter.
 • Anders stikken rupsjes en andere kleine dieren onder het maaisel.
 • Het gemaaide gras werkt als voedingsstof voor de berm waardoor alleen hard groeiende algemene planten blijven leven en andere, meer bijzondere soorten, verdrukken.

Wat wordt bedoeld met een carnavalsmengsel als er gesproken wordt over bloemzaden?

 • Dit zijn zaadmengsels die in de herfst gezaaid worden in bermen en akkerranden zodat tijdens de carnavalsoptocht de bloemen er vrolijk bij staan.
 • Dit zijn kleurrijke zaadmengsels met allerlei uitheemse (exotische) bloemen die niet van oorsprong in Nederland thuishoren.
 • Dit zijn zaadmengsels waar veel bloemsoorten in voorkomen met zaaddoosjes die rammelen in de wind.

Waarom zijn Nederlandse (inheemse) bloemen in de berm belangrijk?

 • Deze leveren (op het juiste moment) nectar en stuifmeel waar onze Nederlandse insecten behoefte aan hebben.
 • Omdat ze mooi lang op de vaas blijven staan.
 • Die hoef je niet te maaien.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep