Laat jonge reeën lekker met rust
Mensen hebben de zomer in de bol, en reeën ook. Ze zijn rond deze tijd bronstig en zoeken een partner om mee te paren. Op het oog zie je daar weinig van, reeën maken niet zo’n theater van de hofmakerij als bijvoorbeeld edelherten. Maar als een reegeit is bevrucht, gebeurt er wel iets bijzonders...

Het embryootje komt niet meteen tot ontwikkeling in de moederbuik, maar begint pas na zo’n 150 dagen te groeien. Daarna duurt het nog eens ongeveer twintig weken voor het wordt geboren, meestal in mei of juni.

Kraamkamer

De natuur heeft dat uitstel in de groei zo geregeld omdat die maanden het meest gunstig zijn voor de kleintjes om op te groeien. In die tijd is het warm en kan de moeder voldoende voedsel vinden. De kraamkamer moet beschut liggen, liefst met wat ruige begroeiing zodat het kalfje mooi verscholen ligt, bijvoorbeeld in hoog gras, struikjes, bosjes of in een droge greppel. Reetjes hebben vaak één broertje of zusje, soms zijn ze enig kind of wordt een drieling geboren.

Mensengeur

Moeder ruimt na de geboorte alles netjes op en eet ook de nageboorte op: hoe minder geur waarmee je een roofdier kunt aantrekken, hoe beter. Als je een reekalfje ziet, is moeder bijna altijd vlakbij. Raak zo’n kleintje dus niet aan, anders kan moeder het verstoten omdat het jouw mensengeur bij zich heeft. Loop snel door zodat moeder weer naar het jong kan.

Houtwallen

Reeën laten zich op drukkere plekken meestal pas in de schemering zien, op rustige plekken zie je ze ook overdag. Als ze zich veilig voelen, grazen ze in open gebied, bij gevaar zoeken ze in een paar lenige sprongen de beschutting weer op. In heel kale delen van Nederland zal je ze dus niet snel tegenkomen, maar in Overijssel heb je volop kans dit mooie ranke dier te spotten. Tussen houtwallen en weilanden kun je er bijna de klok op gelijk zetten wanneer ze tevoorschijn komen. Vrouwtjes zijn in de bronsttijd alleen of in kleine groepjes, de mannetjes leven het hele jaar solitair (in hun eentje dus).

Gevaar

Als alles goed gaat, kan een ree wel acht jaar worden. De meeste slachtoffers vallen in het verkeer, door de jacht en door roofdieren als de wolf op de Veluwe. Reekalfjes drukken zich bij dreigend gevaar instinctief plat op de grond, daardoor komen zij soms om als er gemaaid wordt. Steeds meer boeren en natuurbeheerders lopen daarom voor de maaier uit om de kalfjes tijdig in veiligheid te brengen. Ze kunnen ook worden opgespoord met een drone met warmtesensor.

Zie ook de verspreidingskaart: https://www.verspreidingsatlas.nl/8496054.
Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep