Natuur aan tafel: elke maand een hersenspinsel
Vanuit Natuur voor Elkaar bieden we natuurateliers aan initiatiefgroepen in Overijssel. Een natuuratelier is een creatieve sessie van een halve dag waarin we ruimtelijke vraagstukken een stap vooruit helpen. De natuur staat hierin altijd centraal.

Het is praktisch wat lastig uitvoerbaar, maar gelukkig is ons vermogen om te fantaseren gigantisch.  Bij elk natuuratelier heb ik in gedachte een met mossen en klimplanten begroeide, rotsige troon bij me. Afhankelijk van de locatie van het natuuratelier krijgt de troon er enkele speciale Overijsselse kenmerken bij; zo is er bijvoorbeeld een uil op de leuning geland, groeien er weelderige veldbloemen uit de zitting, wordt hij omarmd door een mooie meidoorn, of is hij vrij dor en droog en snakt hij naar een plasje water. In mijn hoofd stoei ik met de vraag waar ik deze troon in dit gezelschap zal plaatsen. Vanaf welke plek heeft de groenige dame, die straks plaats zal nemen op haar troon, de meeste invloed? Wat zal haar verhaal en haar boodschap aan de overige deelnemers zijn? En op welke manier kan zij, binnen het betreffende gezelschap en de opgave, haar punt het beste maken?

Mantra

Deze groenige dame is altijd welkom, dat is een ding dat zeker is. De opgaven bij de natuurateliers gaan per slot van rekening altijd over haar. “In een natuuratelier staat de natuur altijd centraal,” hoor ik mezelf regelmatig zeggen. Het is bijna een mantra geworden. Maar dit betekent niet dat haar verhaal automatisch op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Ze heeft een tolk nodig. Meestal plaats ik haar naast de ecoloog, zodat zij samen in staat zijn de natuur op de juiste manier uit te leggen en te vertegenwoordigen. Soms zet ik haar ook wel naast een welzijnswerker, een docent, of een hovenier, omdat ik in hun een belangrijke verbinder zie tussen de natuur en de cliënten, de scholieren, de bewoners of de werknemers.

Zoekmachine

Moeder Natuur, wie is zij eigenlijk? Ik plaats haar op internet in de zoekmachine. Door het lezen van de twee eerste hits sta ik meteen weer met beide benen op de grond. Moeder Natuur:

 • (16e eeuw) poëtische benaming voor `de natuur', en meer algemeen ook voor `de Schepper'; tegenwoordig een cliché (Ensie.nl).

de natuur, metaforisch aangeduid als moeder van alles

een Moedergodin, godin als bron van alles

Moeder Natuur, een personage uit De Smurfen (Wikipedia.nl).

Natuurlijk, iets van de kern zit er in. Maar om Moeder Natuur uit te leggen als een cliché of een personage uit De Smurfen… Dan denk ik toch dat we erg ver van de natuur zijn verwijderd en weet ik weer waarom ons werk zo waardevol is!

Kinderfilmpje

Laten we ons blijven realiseren dat de natuur in feite een complex systeem is en niet een poppetje uit een willekeurig verhaal. Personifiëren van de natuur is niet uniek en gebeurt aan de lopende band. Zet inderdaad een willekeurig kinderfilmpje op en dieren komen pratend voorbij in uniform of schoolklas; Paw patrol, Peppa big, Maya de bij en De Smurfen dus. Er bestaat veel discussie over het personifiëren van de natuur. En dat lijkt me heel terecht. Moet je een kind wel leren dat honden, varkens, bijen of blauwe wezentjes met witte mutsjes een zelfde manier van doen en praten hebben als wij?

Maar ik blijf er bij, als een bewuste gedachte oefening werkt het heel goed. Ik praat in gedachte ieder geval makkelijker tegen een groenige vrouw op een met mos overgroeide troon, dan tegen een oneindig complex systeem dat constant in beweging is en alles met alles verbindt.

Planning

Ik prijs me gelukkig! Met het natuuratelier inspireren we elkaar, delen we kennis en creativiteit, planten we een zaadje en lopen we door het Overijsselse landschap. Voor het komende seizoen staan er al weer een groot aantal natuurateliers op de planning. We gaan aan de slag met meerdere beleeftuinen bij zorginstellingen en scholen, met een natuur inclusieve bedrijventerreinen, we haken aan bij de Groene Karavaan en gaan aan de slag voor streekeigen landschapsbeheer. En bovendien laten we onze eigen tuin voor het Provinciehuis ook niet ongemoeid. Wat een prachtige projecten die een stapje vooruit kunnen helpen.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep