Help de bijen een handje en ontvang een financiële bijdrage
Samen helpen we de bijen in Overijssel een handje. Wil jij in jouw buurt of met jouw bedrijf aan de slag voor de wilde bij? De Bijenbeweging Overijssel helpt je!

Maak een kort plan hoe jij, op jouw plek, samen met buren, collega’s en/of omwonenden de wilde bijen een handje kunt helpen. Stuur jouw plan naar ……, zodat de beweging je kan ondersteunen! De Bijenbeweging Overijssel helpt goede initiatieven met professionele kennis, haar netwerk en een financiële bijdrage van maximaal 1.500 euro.

Meedoen? Iedereen die iets wil doen voor de wilde bij, kan meedoen. Denk bijvoorbeeld aan particulieren, scholen, bedrijven, imkers en buurtverenigingen

Wat hebben we van je nodig en wat zijn de voorwaarden? Dat staat in de richtlijnen:

 Richtlijnen aanleg bijenlandschap

- De initiatiefnemer levert een korte planbeschrijving inclusief kaartje en simpele begroting aan. Het plan wordt getoetst door de kennispartners van de Bijenbeweging Overijssel en in overleg definitief gemaakt.

- De bijdrage is maximaal 1.500 euro per locatie, afhankelijk van de grootte van de planlocatie en de bijdrage aan de wilde bijenfauna in Overijssel. Cofinanciering of inzet van vrijwilligersuren zijn een pré.

- Het plan levert een bijdrage aan het vergroten van het leefgebied van de wilde bijenfauna en draagt bij voorkeur bij aan het leefgebied van de acht troetelbijen van Overijssel (www.bijenbewegingoverijssel.nl):

* Grote wolbij

* Rosse metselbij

* Ranonkelbij

* Gewone slobkousbij

* Heidezandbij

* Heidewespbij

* Veenhommel

* Moshommel

- Bijvriendelijk, gefaseerd beheer is onderdeel van het plan (bijvoorbeeld sinusbeheer voor graslanden).

- Een combinatie van inzaaien, aanplant van bijvriendelijke bomen/struiken en creëren van natuurlijke nestgelegenheid (zandige plekken, braam, vlier) heeft de voorkeur.

- Bij aanleg en beheer worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en zaai- en plantgoed is ook vrij van deze middelen. Gebruikt zaai- en plantgoed is inheems, liefst autochtoon.

- De initiatiefnemer heeft de intentie het bijenlandschap minimaal tien jaar in stand te houden.

- Meerdere projectpartners en samenwerken met andere bewoners(groepen) is een pré.

- Toestemming van de grondeigenaar en vergunningen zijn geregeld.

Bedankt namens de bijen in Overijssel!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep