Community of Practice - De natuurinclusieve stad

Community of Practice - De natuurinclusieve stad

31-08-2022

Op 22 september is er weer een bijeenkomst van de Community of Practice van Natuur in de Stad. Het doel van ons netwerk is ons enthousiasme omzetten naar kennis en daden voor een natuurinclusieve omgeving.

Tijdens deze middag ontdekken we samen concrete handvatten over hoe we jongeren en hun wensen kunnen betrekken in de transitie naar een natuurinclusieve groene stad. We onderzoeken met een panel van jongeren de aanpak naar een natuurinclusievere stad. Aan de hand van een aantal thema’s onderzoeken we wat de (toekomst)wensen van jongeren zijn en in welke mate ze zelf invloed hebben op de vormgeving van een groenere stad. Concrete uitkomsten die we meenemen naar het Congres Natuurlijk 2022 op 24 november
 
Deze editie maakt onderdeel uit van ‘Laat de Omgeving spreken – The NeXt Generation’ in Schouwburg Odeon in Zwolle. In het nadenken over opgaven voor stad, dorp, wijk en het landelijke gebied van de toekomst wordt er vaak over de volgende generatie gesproken. Maar wat heeft deze generatie zelf over haar leefomgeving en toekomstperspectief te zeggen, juist nu? De keuzes van vandaag bepalen immers de wereld van morgen. Een middag vol met verhalen, sprekers en inspiratie over de leefomgeving (onder andere op het gebied van duurzaam erfgoed, natuurinclusief bouwen en omgevingskwaliteit). Op naar een leefomgeving waar ook de generaties na ons zich thuis zullen voelen. 

Zet deze dag alvast in je agenda, nadere informatie over het programma volgt. Meld je hier alvast aan. 


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep