‘Schrijf een lied over de natuur voor de Groene Karavaan’

‘Schrijf een lied over de natuur voor de Groene Karavaan’

05-09-2022

Sla er je tentje op of schrijf een lied over natuur of landschap en breng dit op de Groene Karavaan in Salland. Het zijn twee van de talrijke creatieve ideeën die woensdag 31 augustus tijdens een Groene Tafel-bijeenkomst in Deventer aan de orde kwamen.

Tijdens de sessie kwamen de dertig deelnemers, van inwoners tot vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties, met heel diverse suggesties om de Groene Karavaan vorm te geven. Het festival, dat van 29 oktober tot en met 12 november in Salland neerstrijkt, is een initiatief van Natuur voor Elkaar. Het programma van de provincie Overijssel en haar partners waaronder Landschap Overijssel, IVN, Natuur- en Milieu Overijssel en Het Oversticht, wil samen met inwoners van Salland het festival vormgeven. De Groene Tafel vormde daarvoor de start.

Beleven

Het motto van Natuur voor Elkaar is: ‘Zie wat jij kan doen, ga voor groen!’. Uitgangspunt van de beweging is het beleven, benutten en beschermen van natuur. “Als je de natuur verweeft in je dagelijks leven en daarin vanzelfsprekend rekening houdt met haar, beleef en benut je haar meer. Verder willen we natuur en economie als ook mens en landschap meer met elkaar verbinden en afspraken maken over beheer van wilde plant- en diersoorten.”

Festival

In de periode dat de Groene Karavaan Salland aandoet, worden er in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen met inwoners diverse activiteiten gehouden die ze helpen bewuster en actiever om te gaan met het groen in hun omgeving. De meest kansrijke ideeën uit de Groene Tafel vormen de basis voor de Groene Karavaan. Gedurende de twee weken dat het festival door de regio trekt zijn er talrijke, gezamenlijke activiteiten als workshops, lezingen en excursies om inwoners meer bewust te maken van het belang van groen in omgeving.

De Groene Karavaan trekt  het komende jaar verder door de provincie. Overijssel is voor deze groene activiteit opgedeeld in vijf regio’s. Na Salland worden het Vechtdal, Noordwest Overijssel, Zuidwest-Twente en Noordoost-Twente aan gedaan.

Zodra het festivalprogramma bekend is, wordt dit vermeld op www.groenekaravaanoverijssel.nl.
Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep