Bescheiden Blauwe Knoop doet hartstikke nuttig werk

Bescheiden Blauwe Knoop doet hartstikke nuttig werk

09-09-2022

Planten zijn net mensen. Je hebt van die enorme aandachttrekkers die even kort vlammen en weg zijn ze weer. En je hebt de bescheiden types, waar je niet meteen steil van achterover slaat, maar die goed kunnen doordouwen en zo hartstikke nuttig werk doen. De wilde blauwe knoop behoort tot de laatste categorie.

Met haar mooie zachtblauw/lila kleur en ronde bloemhoofdjes staat ze er bescheiden bij. Maar als je de moeite neemt om haar tijdens een wandeling of fietstocht eens van dichtbij te bekijken zie je ineens veel meer: bijvoorbeeld dat de stengels en bladeren zacht behaard zijn en dat de bloemetjes in alle eenvoud heel ingenieus in elkaar zitten. De blauwe knoop hoort bij de kamperfoelie-familie, hoewel je haar qua uiterlijk eerder voor een zusje van bijvoorbeeld het duifkruid zou aanzien.
 
Langbloeier
Bijen, vlinders maar ook hommels, kevers en verschillende soorten zweefvliegen zijn dol op de nectar die in de bloemen van de blauwe knoop zit. En daar zit dus precies haar kwaliteit:  als in september, oktober, de meeste planten al zijn uitgebloeid heeft zij de nectarbar nog gewoon geopend. Er is geen enkele inheemse plant die in de nazomer nog zoveel vlinders trekt. Als je zelf een diervriendelijke tuin met veel soorten vlinders en insecten wilt, is het dus ook een goed idee om zowel vroegbloeiers (bijvoorbeeld de Duifkruid) te planten als laatbloeiers (zoals dus de Blauwe Knoop of de Leverkruid), zodat er altijd wat te halen is.
 
Zaadkoerier
Na de bloei heeft de blauwe knoop nog een slimme truc in petto. De borstelige zaadjes blijven makkelijk hangen in de vacht van dieren en die fungeren dus als gratis zaadkoerier. Toch gaat het niet goed met de blauwe knoop. Deze plant staat graag op vochtige, schrale graslanden. In veel gebieden wordt de waterstand laag gehouden en daar valt de blauwe knoop ten prooi aan verdroging. Gelukkig kunnen we er in Overijssel nog wel op verschillende plaatsen van genieten, ze begint rond deze tijd te bloeien en gaat dan nog w├ęken door.
 
Wil je meer gewone en bijzondere dieren en planten zien? Kijk dan op Nature Today | Go of kijk wat jij kan doen voor groen op www.natuurvoorelkaar.nl. 

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep