Maak de tuin watervriendelijk
Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte, zoals in de afgelopen maanden. Perioden van langdurige droogte kunnen ervoor zorgen dat er een keer niet genoeg water beschikbaar is voor het beregenen van de tuin.

Gelukkig kun je als tuinbezitter ook zelf iets doen om problemen met droogte en wateroverlast te voorkomen: een watervriendelijke tuin.

In augustus werd bekend dat er een nationaal ‘feitelijk watertekort’ was en dat mogelijk maatregelen genomen moesten worden om het water te verdelen. Er werd opgeroepen om geen auto’s te wassen met kraanwater, geen zwembadjes te vullen met liters kostbaar water en de tuin spaarzaam te sproeien. Maar wat kun je doen om verdroging van je tuin te voorkomen? Aan de andere kant: hoe voorkom je dat er juist bij wateroverlast plassen in de tuin komen en dat de planten ‘verzuipen’?

Regenton

Je kunt zelf droogte en wateroverlast tegengaan door zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. De beplanting houdt het water langer vast en bevordert het doorsijpelen van regenwater in de bodem. Ook zijn er tal van mogelijkheden om regenwater af te koppelen van het riool en bijvoorbeeld op te vangen in een regenton. Dit regenwater kan weer worden benut om planten in de tuin water te geven. Hiermee wordt het gebruik van drinkwater tijdens droogteperiodes teruggedrongen. Groene tuinen worden in de zomer ook veel minder heet. En je vergroot ook nog eens het leefgebied van heel veel soorten vogels, insecten en andere dieren.

Droogteperiode

Als gemeente <naam> nemen wij samen met het waterschap veel maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken en onder meer wateroverlast te voorkomen. Het is echter niet mogelijk om alle rioleringen aan te passen voor de grootst mogelijke regenbui, daarom wordt gezocht naar andere oplossingen. Op veel plekken wordt zoveel mogelijk steen vervangen door groen waardoor het regenwater makkelijk in de grond kan zakken. Ook worden op diverse plekken wadi’s en extra vijvers aangelegd. Hier kunnen we tijdelijk water opslaan om een lange droogteperiode door te komen.

De hulp van onze inwoners is hierbij hard nodig. Met het nemen van deze eenvoudige maatregelen maak je jouw tuin watervriendelijk en verkleinen we samen de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. 

Tips in het kort*

 • vang regenwater op
 • sproei slim
 • kies vaste planten die tegen droogte kunnen
 • kies watervaste planten
 • gebruik houtsnippers en compost
 • gebruik geen hogedrukreiniger om onkruid te verwijderen
 • vervang tegels door groen

*Bekijk de uitgebreide tips van Vitens 

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep