Rubriek Mariek: Natuur in de samenleving

Rubriek Mariek: Natuur in de samenleving

09-09-2022

Vanuit Natuur voor Elkaar bieden we natuurateliers aan initiatiefgroepen in Overijssel. Een natuuratelier is een creatieve sessie van een halve dag waarin we ruimtelijke vraagstukken een stap vooruit helpen. De natuur staat hierin altijd centraal.

Wauw, wat veel aanvragen voor natuurateliers dit najaar! En zulke verschillende opgaven ook. Heel interessant. Vanuit het uitvoeringsprogramma willen we natuurlijk zo veel mogelijk groene initiatieven vooruit helpen. Om zo de biodiversiteit te vergroten, het natuurlijk systeem te versterken en vooral ook om de verbinding tussen mens en natuur te verbeteren.

Uit de diversiteit aan aanvragen voor de natuurateliers blijkt wel hoe de natuur verweven zit in alle aspecten van onze samenleving. De onderwerpen tonen aan dat we nadenken over duurzaam gebruik van onze grondstoffen - biobased materialen - en we bouwen nieuwe woningen graag natuurinclusief. We weten dat natuur ons mentaal goed doet. In de gezondheidszorg wordt de verbinding met de natuur gezocht, om er rust en vertrouwen te kunnen ervaren. We schetsen kansen voor meer natuur in de fysieke buitenruimte en proberen de natuur ook te integreren in de dagelijkse gang van zaken. In de beleeftuinen voor onze ouderen en voor onze minimensjes prikkelen we graag de zintuigen. Via tast, reuk en smaak worden oude herinneringen opgeroepen of juist nieuwe ervaringen aangeboden. De aanwezigheid van een grote libel, een egeltje of een mooie bloem kan aanleiding zijn voor gesprek. We kunnen ons als mens meer ontspannen en kunnen ons beter focussen in de natuur. Een natuurlijke werkomgeving draagt dan ook bij aan het werkplezier van mensen. En bovendien houden we de cultuurhistorische waarden van het landschap graag op orde. Kortom, op allerlei vlakken hebben we baat bij die natuur. Zouden we er zelf soms onderdeel van zijn?!

De wens voor meer natuur en meer natuurinclusief is alom aanwezig. De centrale vraag in vrijwel alle natuurateliers is: “Natuurinclusief ontwerpen, hoe doe je dat nou goed?” In gedachte zie ik de deelnemers naar het natuuratelier toe reizen. Ieder vanuit zijn eigen omgeving. In de creatieve snelkookpan van het natuuratelier voeden we elkaar door te inspireren, te schetsen en door ervaringen en kennis uit te wisselen. Zo deelt een ecoloog kennis over de plaatselijke flora en fauna, kent bijna altijd iemand wel een boeiend verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het gebied of worden we verrast door een technische innovatie. We gaan aan de slag met post-its en schetsen op plattegronden. Iedereen leert van elkaar en dat is sowieso leuk. Al die kennis en kunde wordt gebundeld in een plan. We sluiten het natuuratelier af met het samenbrengen van de ideeën tot een concreet stappenplan en dan gaat de witte rook op. Als het goed is, gaat iedereen geïnspireerd met nieuwe contacten en goed gevoed naar huis.

Thuisgekomen na het natuuratelier zet ik m’n spullen weg en stap ik op de fiets naar de tuin. Wij delen met vrienden een volkstuin net buiten de stad. Als ik daar aankom, geniet ik altijd intens van de rust en de stilte van de tuin. Een ander ritme. Geen verkeer, gedoe, gepraat en drukte. Maar… niets is minder waar. Als je beter kijkt. Gewapend met stok en peer springt een kleine ridder achter een koolwitje aan. Het schouwspel wordt vanuit de appelboom bekeken door een roodborstje. Zweefvliegen, wilde bijen en hommels vliegen af en aan. Bbzzzzz... Ze gaan onvermoeibaar elk bloempje af, op zoek naar nectar. En soms botsen te tegen elkaar op. Wat gebeurt er in die botsing? Een groet? Een kleine vorm van informatie uitwisseling? Of werd er een plan gesmeed? Aan het eind van de middag pakt de paarse, hoge bloem van de artisjok het laatste zonlicht. Het lijkt wel of de wilde bijen en hommels elkaar uitnodigend roepen “Kom maar hier! Hier is het leuk!” Ze botsen tegen elkaar op en duikelen over elkaar heen van de pret. Dynamiek. Toch niet heel veel anders dan het natuuratelier van vandaag.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep