Huiszwaluw overwintert heerlijk in de Afrikaanse zon

Huiszwaluw overwintert heerlijk in de Afrikaanse zon

21-11-2022

Dat zouden we allemaal wel willen waarschijnlijk: lekker overwinteren in een warm land. Voor de huiszwaluw is zo’n trip naar de zon geen luxe, maar nodig om te overleven: in de winter zijn er in ons kikkerlandje gewoon niet genoeg muggen, vliegen en andere insecten om de koude maanden door te komen.

De huiszwaluwen zijn aan het eind van de zomer met zijn allen vertrokken naar Zuidelijk Afrika, een vlucht van duizenden kilometers. Voor ze daaraan begonnen, hebben ze zich flink volgegeten waardoor hun lichaamsgewicht met wel een kwart toenam. Op die reserves haalden ze het tot de Middellandse Zee waar ze opnieuw wat vet op de botjes aten voor het tweede deel van de reis, waarin ze zelfs de Sahara oversteken.

De huiszwaluw is een sociaal dier. Dat is in het dierenrijk niet zozeer voor de gezelligheid, maar meer voor de veiligheid: in een kolonie ben je sterker dan alleen. Als ze straks rond mei weer terugkomen, nestelen ze ook in die kolonies, soms wel honderd nesten bij elkaar.

Ze metselen het liefst een nestje van klei en zand tegen een wand. Als er –zoals in Nederland- geen rotspartijen zijn, dan gebruiken ze gewoon de wand van bijvoorbeeld een viaduct. Liefst in de buurt van een modderpoel of water, want daar zijn de meeste insecten ook dol op. Als ze onder een dakrand broeden doen ze dat gek genoeg alleen onder dakranden met een witte ondergrond.

De huiszwaluw met haar mooie gevorkte staart wordt echter wel zeldzamer. Sinds het eind van de jaren zestig is het aantal broedpaartjes met maar liefst driekwart afgenomen. Wie dit mooie vogeltje wil helpen, kan wel een kunstnest plaatsen en zorgen voor water of een modderpoel. Misschien kiest de huiszwaluw dan wel jouw erf of tuin uit voor gezinsuitbreiding in het voorjaar!

Mocht je al huiszwaluwen hebben, maar moet de gevel geschilderd worden? Als ze in Afrika zijn zullen ze er niets van merken, dus doe het voor ze weer terugkomen naar ons land. Volgend jaar is dan alles weer geschikt om te komen broeden. Hang ook direct een paar kunstnesten op, zodat ze zich extra welkom voelen.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep