Mini Taxon Expeditie doet Aardehuiswijk in Olst aan

Mini Taxon Expeditie doet Aardehuiswijk in Olst aan

25-11-2022

Eén van de activiteiten van de Groene Karavaan in Salland vond plaats in de woonwijk van Mirjam Burema: de Aardehuiswijk in Olst. Op maandagochtend 7 november werd ze, samen met haar buurjongen Lucas, om 09.00 uur opgewacht door vier mensen van Taxon Expeditions, onderdeel van de non-profitorganisatie Taxon Foundation. Mirjam doet verslag:

‘Samen met studenten van Saxion Hogeschool gingen we met netten en potjes in kleine groepjes op onderzoek uit. Het doel was om te bekijken hoe biodivers de zelfgebouwde ecologische woonwijk is. In dit geval onze Aardehuiswijk in Olst waar we, met 23 gezinnen nu alweer acht jaar wonen. In kleine groepjes verspreidden we ons over het terrein op zoek naar insecten en bodemdiertjes in het gemeenschappelijk groen van de wijk. We troffen soorten aan met prachtige namen als blauwe muntgoudhaan, gekielde loofslak, dwergschimmelkever, struikspin, platrugmiljoenpoot en mospissebed.’

Determinatiegidsen

‘Een ander groepje zocht in een naast de wijk gelegen sloot met netten naar waterdiertjes. De vangst is in potjes meegenomen naar de zaal. Daar konden we door microscopen de diertjes van dichtbij bekijken. Met  hulp van de aanwezige biologiestudenten en beschikbare determinatiegidsen zijn de diertjes gedetermineerd. Waterdiertjes die we aantroffen naast algemeen bekende soorten als schrijvertje en watervlo leerden we van dichtbij de posthorenslak, larve van libel en waterjuffer kennen.’

Verbanden

‘In een ochtend leer je je waarnemingsvermogen aan te scherpen en verbanden te leggen maar bleek het vooral ook heel leuk om te doen. Lucas en ik waren in elk geval heel erg verrast wat je in een korte tijd allemaal aan normaal voor het oog verstopte maar prachtige diertjes zomaar in onze achtertuin kunt vinden!’

Meer informatie

Vanuit Taxon Expeditions is ook de non-profitorganisatie Taxon Foundation ontstaan. Haar missie is om het grote publiek te betrekken bij het ontdekken van biodiversiteit op hoog niveau en het behoud ervan te bevorderen met educatie en bewustmaking. Taxon Foundation werkt nauw samen met wetenschappers, academische instellingen, ngo’s, overheidsinstanties, beheerders van beschermde gebieden, bedrijven en liefdadigheidsstichtingen.

Klik hier voor meer informatie over de Aardehuiswijk.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep