Dwergvleermuizen overwinteren lekker warm samen
Of je ze nou een beetje eng vindt of niet: de gewone dwergvleermuis is in elk geval een fascinerend diertje. Hij is maar vier centimeter groot en weegt nog geen twee pingpongballen (5 gram), maar als je zijn lange, smalle vleugels helemaal uitrekt meet je wel 24 centimeter spanwijdte.

Op een zomeravond zie je ze jagen, zo’n twee tot vijf meter boven de grond. Razendsnel is hun vlucht en al vliegend verschalken ze muggen, motten, gaasvliegen, nachtvlinders en wat er verder in de smaak valt uit het insectenrijk. Duizenden per nacht slikken ze in en daarom mogen we in dorpen en steden ook maar wat blij zijn met deze anti-mug hulpjes! De gewone dwergvleermuis leeft in groepen. Ze overwinteren vaak in groepen (dat is lekker warm). Ook de kraamkolonies bestaan uit veel dieren. In de zomer leven de mannetjes vaak solitair.

Winter

De gewone dwergvleermuis kan in groepen jagen, soms maar kleine groepjes van tien, maar er zijn ook wel tweehonderd dieren in één groep geteld. In de winter zoeken ze bescherming tegen de kou en kruipen ze bijvoorbeeld in een spleet van een spouwmuur of onder een dak. Als je een klus aan je huis doet, zoals het vervangen van een dak of het isoleren van de spouw, zou je ze dus kunnen verstoren of zelfs doden. Laat de klus dan, als het even kan, liggen. Omdat de dwergvleermuis wettelijk beschermd is, kan het zijn dat je voor zo’n klus een ontheffing moet aanvragen bij de Omgevingsdienst.  

Kieren

Nu we allemaal volop in de weer zijn om onze huizen energiezuinig te maken, willen we kieren en gaten natuurlijk het liefst dicht maken. Dat is slecht nieuws voor de vleermuizen. Gelukkig zijn er wel kasten verkrijgbaar speciaal voor vleermuizen en stenen die je kunt inmetselen. Kijk hiervoor eens op www.vleermuiskasten.nl. Als je in de herfst goed oplet, kan je al zien waar de vleermuizen gaan overwinteren. De dieren zwermen dan al vanaf augustus voor de ingang. Ze gaan in de winter in winterslaap, maar zijn niet echt helemaal van de wereld. Zodra het weer milder wordt, zijn ze alweer wakker en gaan ze op jacht. Wordt de kou weer erger, dan zoeken ze hun winterverblijf weer op.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep