Rubriek Mariek: Natuur in de samenleving
De laatste twee natuurateliers van dit jaar stonden in het kader van streekeigen landschapsbeheer. Uiteraard ging het over het beheer van het landschap door groepen bewoners en er is veel waardevolle kennis uitgewisseld. Maar dat was dan ook wel de enige overeenkomst tussen de beide bijeenkomsten.

Ik vond het heel verrassende ateliers. De accenten lagen bij beide natuurateliers heel anders en dat had te maken met het landschap, maar vooral ook met de interesse van de beide bewonersgroepen.
Wat zou jij noemen als ik je zou vragen naar de drie belangrijkste karakteristieken van het landschap waar jij woont? "Kun je die informatie niet gewoon uit een boekje haken?", hoor ik je denken. Mijn antwoord op die vraag is "Nee dus, althans niet volledig." Want elke streek is anders. Het landschap is ontstaan vanuit de bodem en het watersysteem en is door de tijd beïnvloed door mensenhanden. Naast de karakteristieken die we uit een boekje kunnen halen, heeft elk gebied zijn eigen verhalen. Verhalen die in het landschap verborgen zitten of tot uiting komen en die door de goede verstaander gelezen kunnen worden. En juist die karakteristieken zorgen ervoor dat we het landschap zo waarderen, want ze geven de streek van een eigen gezicht.

Drijfveren

Zou jij zelf een rol willen vervullen in het beheer van dit landschappelijke karakter? En dan ben ik natuurlijk ook nog benieuwd naar de manier waarop je wilt bijdragen. Pak je een zaag en ga je met anderen wilgen knotten? Plant je hagen aan? Of hou je de picknickplekken op orde? Wat past er bij jou? Ik ben benieuwd waar jouw connectie ligt met het landschap. Er zijn uiteraard talloze drijfveren om je in te zetten voor het beheer. Wellicht hou je je graag bezig met de cultuurhistorie in de streek, zet je je in voor het behoud van een specifieke diersoort, wil je verrommeling voorkomen, hou je het landschap graag toegankelijk voor de recreant, of vind je het gewoon heel gezellig en gezond om met je buren buiten bezig te zijn. Die verschillende drijfveren zijn precies de reden waarom er bij het streekeigen landschapsbeheer grote accentverschillen kunnen zijn tussen verschillende plekken en activiteiten.

Historische waarden

In Elsenerbroek ging het om het behoud en het versterken van de landschapselementen in landelijk gebied. De geschiedenis is rijk en dat is duidelijk zichtbaar in het landschap. In dit natuuratelier ging het dus sterk over het behoud van die historische waarden. En over het vasthouden van water. Vasthouden van water is een belangrijke opgave in dit gebied. Dat weten we allemaal. De bewoners wilde graag snappen wat dit nu precies inhoudt. Ze hadden vragen over het beheer van watergangen door grote partijen zoals de provincie en het waterschap. Er is veel kennis gedeeld op dit gebied.

Eetbare landschap

In Weusthagpark Henglo waren de deelnemers meer gericht op nieuwe ontwikkelingen en de verbinding tussen stad en land. Hier lag het accent op het eetbare landschap; stadslandbouw, voedselbossen en eetbare hagen. Hier stelde de actieve bewoners de vraag of het burgerpark Weusthag, dat tegen de stad aanligt en wordt doorkruist door wegen, een voorbeeld locatie kan worden voor nieuwe vormen van landbouw. Graag verbinden ze de stadbewoner met de productie van voedsel en de ontwikkeling van natuur.

Complimenten

Zowel het landschap zelf, als de mensen die er wonen en zich willen inzetten bepalen welk beheer door deze groepen wordt opgepakt. Dikke complimenten aan de mensen die zich willen inzetten. En het waardevolle aan een natuuratelier is dat we op maat kunnen meedenken. We gaan op zoek naar de haakjes waarmee we bewoners aan het landschap kunnen verbinden en de manier waarop het beheer kan worden georganiseerd. We reageren op de wensen en interesses van een groep actieve bewoners. Mensen, wensen en drijfveren verschillen van elkaar. Dus nee, niet alles kun je uit een boekje halen.

Gelukkig maar!


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep