Workshop Groen Geluk
De Groene Karavaan komt naar Noordwest Overijssel! op 17 april organiseren we speciaal voor medewerkers en bestuurders van zorginstellingen en gemeenten de workshop: Groen Geluk; invloed van groen op gezondheid.

Een groene omgeving en natuurbeleving hebben een positieve invloed op onze gezondheid. Hoe kunnen we dit in het voordeel laten werken van patiĆ«nten en cliĆ«nten in zorginstellingen? Wat kan het betekenen voor de bewoners van versteende wijken met relatief veel armoede, werkloosheid en eenzaamheid? In deze workshop krijg jij als bestuurder of medewerker van een gemeente of zorginstelling handvatten om hiermee aan de slag te gaan.   

Hoe ziet het programma eruit?
De middag start om 15:00 uur met Johan Jonker en Marian Vrieling van Isala. Zij delen hun ervaringen  met de praktische toepassing van groen in de zorg in het Isala. Daarna vertelt Ard van Winden, projectleider bij IVN, met voorbeelden uit de praktijk (o.a. Revalidatiecentrum Vogellanden en GGZ instellingen van Dimence) over de impact van natuur in de zorg. Na een korte pauze verzorgt Dani Korai, projectleider bij IVN, een interactieve sessie over (buurt)participatie en de positieve impact van natuur op welzijn. 

We verkennen samen effectieve aanpassingen van natuur in jouw omgeving en bespreken manieren om groen en natuurbeleving een plek te geven in de zorg. Kortom, een middag waarin we je inspireren met de laatste ontwikkelingen op dit gebied en met elkaar ervaringen uitwisselen. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje om gedachten met elkaar uit te wisselen.

Voor wie? 
Deze workshop Groen en Gezondheid is interessant voor medewerkers van gemeenten op de beleidsterreinen gezondheid, welzijn, sociale kwaliteit en groen. Ook bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen van zorginstellingen zullen hier veel inspiratie uit halen.

                                                                                                         Meld je aan!  

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep