Meer Natuur in de Zorg, wilt u dat ook?

Meer Natuur in de Zorg, wilt u dat ook?

14-10-2020

Natuur en groen doen goed. Er komen steeds meer goede voorbeelden en bewijs dat natuur en groen een waardevolle aanvulling kunnen geven op de steeds duurder wordende zorg. Dat natuur een preventieve werking heeft, maar ook een helende. En dat natuur de zorg mogelijk effectiever maakt en kostenbesparend kan zijn.

De komende jaren investeren we vanuit het Overijsselse programma Natuur voor Elkaar in het groener worden van de zorgsector in Overijssel!
Wilt u binnen uw zorgorganisatie:

 • Meer groen in de directe omgeving en ondersteuning bij de realisatie hiervan?
 • Hulp bij de uitvoering van plannen om natuur in te zetten?
 • Concrete voorbeelden van hoe u natuur toe kunt passen in uw activiteiten?
 • De ervaringen en resultaten die u heeft met de inzet van natuur delen met anderen?
 • Met anderen betrokken zijn bij en meedenken over het vergroenen van de zorg?

Meld u dan hier aan bij het Overijsselse netwerk Natuur & Zorg. En blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten, initiatieven, activiteiten en resultaten.

Save the date: online bijeenkomst Netwerk Natuur & Zorg

Dit jaar organiseren we op dinsdag 24 november vanaf 16:30 uur een provinciale bijeenkomst van het Netwerk Natuur & Zorg (i.v.m. de corona beperkingen digitaal). Tijdens deze bijeenkomst geven Jolanda Maas (VU Amsterdam), Karin Tanja-Dijkstra (Hogeschool Saxion) en Annette Postma (Alles is Gezondheid) een inleiding op gewenste ontwikkelingen en komen diverse goede voorbeelden aan bod.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Als u zich hier aanmeldt voor het Netwerk Natuur & Zorg, ontvangt u van ons de uitnodiging voor de bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over het project Natuur & Zorg eens verder op onze webpagina Natuur in de Stad - Zorg. Hier vindt u ook het gratis magazine Vitamine Groen, vol inspirerende verhalen.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep