Eerste training educatief gebruik groene schoolpleinen is een feit!

Eerste training educatief gebruik groene schoolpleinen is een feit!

11-01-2021

Vanuit het provinciale programma voor groene schoolpleinen en het Prins Bernhard Cultuurfonds, kunnen scholen deelnemen aan een teamtraining over het educatieve gebruik van het groene schoolplein. Zo’n mooie groene buitenruimte leent zich immers heel goed voor uitgebreid educatief gebruik, naast spelen en ‘gewoon’ lekker buiten zijn.
Foto: Leo Oosterloo overhandigt aan leerkracht Niesje Boersma de Buitenkist voor gebruik op het groene schoolplein.

Trainer Leo Oosterloo mocht in november de spits afbijten en gaf het team van OBS Driesprong in Eesveen de eerste training. 

“De Driesprong is een Jenaplanschool met veel aandacht voor het groene schoolplein en de groene omgeving waarin de kinderen wonen. Een echt plattelandsdorp met veel natuur eromheen. Beginsituatie is dat de leerkrachten blij zijn met hun groene schoolplein en dat zij er meer uit willen halen. Uit de inventarisatie bleek dat zij graag willen weten wanneer zij met de kinderen bijvoorbeeld kunnen snoeien en planten. We starten met het in gang zetten van de beheer- en beleefkalender door middel van verzamelen wat er nu al gebeurt en de vraag uitzetten bij kinderen en ouders om een jaarinvulling te gaan maken, passend bij het seizoen. We lopen met elkaar de mogelijkheden door van de lijst aan mogelijkheden om buiten les te geven en bespreken uitvoerig de educatieve mogelijkheden.”

In twee bijeenkomsten bespreekt het team de mogelijkheden die het groene schoolplein biedt, zowel voor natuuronderwijs als voor buitenles geven voor andere vakken. Eind januari geeft de school de aftrap voor de beheer- en beleefkalender. Ze vinden dat de kalender een goede houvast en structuur biedt om meer uit het plein te halen.

“Op de vraag waar hun eigen didactische kracht ligt krijg ik als respons dat zij het belangrijk vinden dat kinderen zich bewust worden wat er allemaal om hen heen gebeurt in de natuur en het groen; doen, bewegen, aan de slag gaan buiten is wat ik kinderen erg gun; weten hoe je iets doet zoals, planten, snoeien, nestkastje timmeren dus praktische vaardigheden wil de kinderen graag meegeven. De leerkrachten vinden de oude schoolplaten een mooie vorm om die te gebruiken, kinderen kunnen die per seizoen, per onderwerp zelf maken!”.

Als afsluiting van de training mocht Leo de Buitenkist overhandigen aan de school, een soort startpakket om direct aan de slag te kunnen met onderwijs op het groene plein. Onderzoeksmaterialen, hulpmiddelen en een uitgebreide handleiding met tips en voorbeeldmateriaal zorgen ervoor dat een leerkracht meteen aan de slag kan op het plein. Een goede stimulans om zelf nog veel meer lessen vorm te geven buiten!

 Uit de nieuwsbrief van de school van november

“Ons team volgt een cursus om ons te ondersteunen m.b.t. activiteiten in de tuin, leren stekken, insecten spotten, enz. Ook zullen de kinderen meegenomen worden in het onderhoud van de tuin. Omgaan met jezelf en de omgeving is een belangrijke pijler in het jenaplanonderwijs. In de gang, van de kleuters, hangt een kalender waarop de maandelijkse activiteiten/klussen komen te staan die in de tuin gedaan moeten worden. Tegenover de ingang van de boven- en middenbouw staat op een tafel een kweekbak voor champignons. Hier kunnen ze 'live' zien waar champignons vandaan komen en hoe ze groeien. Nog dichter op het groeiproces zitten kan bijna niet. Kortom: Wij zijn bezig met een groene revolutie wat de band tussen school, natuur en kind nog hechter maakt.”

 Het aanbieden van de educatieve leskisten en de training is mogelijk dankzij de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook de training aanvragen (gratis voor de eerste 25 scholen!) of hier meer over lezen? Kijk op de speciale webpagina!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep