Hoeve Springendal krijgt Groene Pluim voor duurzaam landschapsbeheer

Hoeve Springendal krijgt Groene Pluim voor duurzaam landschapsbeheer

29-07-2021

Deze zomer reikt Landschapsdeal Noordoost Twente diverse pluimen uit voor duurzaam landschapsbeheer. Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam vrijdag de eerste pluim in ontvangst.

Wethouder Erik Volmerink van gemeente Tubbergen: "Het uitreiken van deze pluimen is een eerste stap om goed beheer te belonen en écht deel te laten uitmaken van bijvoorbeeld de agrarische of recreatieve bedrijfsvoering. We reiken de pluimen uit voor beheer dat de biodiversiteit versterkt of bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen, zoals de klimaatopgave, de waterkwaliteit en natuurlijk de beleving van het landschap.” 

Landschapsdeal 

De partners Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden in september 2020 de samenwerkingsovereenkomst en zien dit als een belangrijke mijlpaal. “Het afgelopen half jaar is een voorzichtige start gemaakt met de landschapsdeal,” licht Eibert Jongsma toe. Hij is voorzitter van de stuurgroep Landschapsdeal Noordoost Twente. “Met behulp van diverse online sessies, zoals een bijeenkomst over het ontstaan van het landschap, verduurzaming van de landbouw en een training voor duurzaam landschapsbeheer hebben we ons gericht op agrarisch ondernemers, landgoedeigenaren en het algemeen publiek. Diverse geïnteresseerden hebben zich gemeld, omdat zij net als wij kansen zien om bij te dragen aan behoud en herstel van onze houtwallen, singels en andere landschapselementen. Het uiteindelijke doel is om lange termijn contracten te realiseren voor beheer van houtwallen, singels en andere landschapselementen. Maar dat vraagt om een iets langere adem.” 

‘Vergroten biodiversiteit én grote meerwaarde voor recreant’

Voor ondernemer Walter Brunninkhuis is de pluim een welverdiend compliment. Hij ontvangt wekelijks gasten die overnachten in één van zijn accommodaties. Samen met buurman Staatsbosbeheer heeft hij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Daar hoort het duurzaam beheren van houtwallen natuurlijk bij. “Mooie natuur is ook voor onze gasten belangrijk. Zij genieten enorm van dit unieke landschap.”

Landschapsdeal Noordoost Twente reikt deze zomer nog diverse pluimen uit in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Foto: Hoeve Springendal 

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep