Van reguliere melkveehouderij naar duurzame kringloopboerderij

Van reguliere melkveehouderij naar duurzame kringloopboerderij

29-09-2021

Twentse Boerin won de Ereprijs in 2020 en is druk bezig met de transitie van reguliere melkveehouderij naar een duurzame kringloopboerderij.

Twentse Boerin Danique Kottelenberg vertelt: 

"Er zijn bomen aangeplant in de fotoweide, rode/witte/blauwe bessenstruiken en druiven aangeplant rondom het erf en het grootste tot nu toe is dat de kikkerpoel is vrijgemaakt van begroeiing (de foto van deze winter heb ik toegevoegd, vorig jaar in het zomer konden we er niet bij). Verder is er een start gemaakt met de moestuin waar de bloemen weelderig bloemen, een wilde bloemenmix ingezaaid in de fotoweide die nu net tot bloei komt met vooral korenbloemen en is er een kleinschalige droogbonen proef gestart. Er is ook een insectenhotel gecreëerd van oude dakpannen in de moestuin en om deze te steunen zijn biologische voorjaars-bloembollen geplant in de winter. Het plan is om meer hotels te plaatsen wanneer wij meer voedsel kunnen bieden." (Tekst gaat door na foto) 

"In het najaar zal er op 5 ha het saladebuffet worden gezaaid als vervanging van het bestaande grasland. Daarnaast zal de kikkerpoel worden gebaggerd voor de helft (op aanraden van een ecoloog). Ook zullen er meer bessenstruiken en vaste planten worden geplaatst naast de bomen om een mooie rand te creëren. Ten slotte hopen wij een bomenrij te gaan plaatsen over de gehele lengte van onze perceel langs de sloot. Hiervoor is het alleen nog onduidelijk of het ‘alleen’ hazelnoten bomen worden of toch een mix met andere inheemse bomen en struiken. In deze zomer wordt er een zeer kleinschalige afzet verwacht voor eigen familie en voorbijganger en hopen wij dingen te kunnen testen met de droogbonen om hiervoor de realiteit van het plan te onderzoeken." 


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep