Op naar een natuurinclusief Overijssel!

Op naar een natuurinclusief Overijssel!

01-11-2021

Vrijdag 29 oktober is tijdens de woonbeurs WOON Tubbergen - Dinkelland in Albergen het eerste exemplaar van de brochure Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel overhandigd aan wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen. De brochure biedt een helpende hand bij een natuurinclusief (ver)bouwtraject.

Wat is natuurinclusief bouwen?
Natuurinclusief bouwen houdt rekening met flora en fauna. Door bijvoorbeeld te zorgen voor schuil- en nestplaatsen voor vogels en vleermuizen. Maar ook door een variatie van beplanting aan te leggen waar menig insect van kan genieten. De biodiversiteit gaat overal hard achteruit. Het aantal soorten en de hoeveelheid dieren en planten neemt sterk af. Dat is slecht voor de natuur én voor de mens. Met natuurinclusief bouwen wordt er gezorgd voor een grotere lokale biodiversiteit, oftewel een soortenrijkdom.

Een helpende hand
De brochure Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel biedt bewoners, gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers een helpende hand bij een (ver)bouwtraject. In 12 hoofdstukken komen de verschillende facetten van natuurinclusief bouwen voorbij. Van groene gevels tot verblijfplaatsen voor vleermuizen, het komt allemaal aan bod.

Congres Natuurlijk!
Tijdens het derde Natuurlijk! congres op donderdag 18 november in het Provinciehuis in Zwolle staat natuurinclusief bouwen ook centraal. Voor natuurinclusief bouwen geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De hele keten moet kloppen. Het is van belang dat natuurinclusief bouwen onderschreven wordt door bestuurders en directies van projectontwikkelaars en aannemers. Het moet opgenomen worden in (omgevings)visies en beleidsplannen. Bij stedenbouwers en (landschaps)architecten moet het top of mind zijn. En dan moet het uiteindelijk in goede handen komen bij aannemers, bewoners en beheerders. Meer informatie over het congres.

Natuur voor elkaar
Met het programma Natuur voor Elkaar proberen we elke dag de natuur dichterbij mensen te brengen. In natuurgebieden, maar juist ook in de directe woonomgeving. Natuurinclusief bouwen is daarin een belangrijk onderdeel. Samen met onze partners zetten we hier dan ook vol op in! Op naar een natuurinclusief Overijssel!

Benieuwd naar de brochure?
De brochure is beschikbaar als download of als digitaal leesexemplaar.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep