Feestelijke opening Lijsterstraat Goor

Feestelijke opening Lijsterstraat Goor

01-11-2021

Op vrijdag 29 oktober werd gevierd dat de Lijsterstraat een mooie groene straat is geworden. Een project waarin bewoners, gemeente, provincie Overijssel en woningbouwcorporatie Viverion samen optrokken.

De straat en de riolering waren aan renovatie toe. Ook moest er asbest verwijderd worden uit de bodem. Dit alles werd aangegrepen om tegelijkertijd de straat een groener aanzien te geven. De bewoners gingen samen met ambtenaren en professionals aan de slag en deden allemaal mee. Resultaat is dat regenwater weer terugvloeit in de bodem en struiken en bomen voor koelte zorgen, bloemen meer insecten aantrekken en bewoners blij zijn met hun mooie straat. 

Wethouder Harry Scholten vindt dit een mooi voorbeeld waarin een project in de openbare ruimte naast klimaat-adaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit ook het sociale welzijn in de buurt een impuls heeft gegeven. “Buren kregen meer contact met elkaar, een project dat meerdere doelen dient en waar we samen trots op mogen zijn.”

In mei 2018 ontstond het idee voor vergroening en werden bewoners van de Lijsterstraat gepolst of zij mee wilden doen. Doordat Ina van de Riet van de Groene Loper met een spel de bewoners de mogelijkheden liet zien werd de buurt enthousiast. Ook Viverion heeft grond ingezet voor vergroening. Met subsidie van de provincie Overijssel konden de ideeën werkelijkheid worden.                   

                                       

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep