Inspiratie: 'Groene stad is beter voor mens en dier'

Inspiratie: 'Groene stad is beter voor mens en dier'

’Groene stad is beter voor mens en dier’ aldus Richard Belshof, projectmedewerker bij gemeente Enschede en betrokken bij de aanleg van de Stadsbeek.

‘Enschede kampt al jaren met waterproblematiek. De textielindustrie pompte vroeger zoet water uit de bronnen. Daardoor kwamen delen van Enschede droog te staan en konden ze worden bebouwd. Toen de textielindustrie ophield, kwam het water weer omhoog en dat veroorzaakte veel overlast, van natte kelders tot verrotte vloerbalken. Door de klimaatverandering komen steeds vaker heftige buien voor, ook dan staat een deel van de stad blank.

Om die waterproblematiek op te lossen, is besloten een Stadsbeek aan te leggen. Het eerste deel is nu klaar. Zo’n project biedt meteen kansen voor een groene aanpak, en dat spreekt mij enorm aan. We kregen een prachtige kans om de beek te vergroenen door een gift van Apollo Vredestein, de bandenfabriek die hier in Enschede staat en wil bijdragen aan groen in de stad. In overleg is besloten om daarmee matten aan te schaffen met daarin plantensoorten die hier ook inheems voorkomen. Dat biedt veel meer kansen voor biodiversiteit dan wanneer je er alleen gras in zou zaaien en je maakt de omgeving er ook nog eens aantrekkelijker mee.

Om te monitoren hoeveel leven die beplanting zou aantrekken, hebben we voor de aanleg een nulmeting laten uitvoeren door twee ecologen. Daarna zijn de matten met de bloeiende soortjes op de taluds geplaatst. Zo staat er bijvoorbeeld kattenstaart en duizendblad, beide soorten die hier ook inheems voorkomen en veel bijen en vlinders aantrekken.

De hete zomer van 2018 was natuurlijk een ramp voor jonge aanplant. Veel verdroogde en lang niet alle planten kwamen tot bloei. Ondanks die dramatische start gaf de tweede inventarisatie van de ecologen toch al een heel mooi resultaat. Soorten die bij de eerste telling niet waren gezien, bleken nu toch de stad te zijn ingekropen. De zuidelijke boomsprinkhaan is gespot bijvoorbeeld, en de klimopbij, de eerste waarneming in Overijssel. Bijkomend voordeel is dat de vestigingsomstandigheden voor sluipwespen zijn verbeterd. Dat zijn belangrijke natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups die in zoveel gemeenten een plaag is geworden.

Als natuurmens word ik blij van zo’n resultaat. Helemaal als je bedenkt dat de groeiomstandigheden zeker niet optimaal zijn geweest. Als de beek straks helemaal klaar is, hebben we én de wateroverlast aangepakt maar de stad ook groener gemaakt. Dat is beter voor mens én dier’.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep