Groen vrijwilligerswerk

Groen vrijwilligerswerk

In Overijssel werken meer dan 10.000 vrijwilligers aan het onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Dankzij hun inzet blijven de natuur en het mooie Overijsselse landschap behouden voor de toekomst. Vrijwilligerswerk in de natuur versterkt daarbij ook de verbondenheid van mensen met hun landschap en de natuur om hen heen. En er is genoeg te doen, we kunnen alle hulp gebruiken! Denk aan tellingen van vogels en andere flora & fauna, het geven van voorlichting en natuur- en landschapsbeheer.

Mensen worden om diverse beweegredenen groene vrijwilliger, vandaar de onderverdeling in 3 verschillende vrijwilligersgroepen: 

 1. Tellers:  mensen die informatie over de natuur of het landschap verzamelen
 2. Vertellers: gastheren en -vrouwen, gidsen
 3. Herstellers: mensen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren.

Om de vrijwilligers te ondersteunen zorgen Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel dat de basisfaciliteiten op orde zijn. Hierbij kun je denken aan de volgende activiteiten:

Vrijwilligerswerk  in de natuur versterkt de verbondenheid van mensen met hun landschap en de natuur. Hoe? Neem een kijkje bij  onze projecten.
In de natuur verblijven en bezig zijn is bovendien ontzettend goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Herstellen in en met de natuur is vooral voor zorginstellingen erg interessant. Bekijk de onderwerpen Zorg en Welzijn binnen de actie Natuur in de Stad voor meer informatie hierover.

Met de actie Vrijwilligers zetten we de bestaande aanpak (de basis) voor groene vrijwilligers voort, maar zoeken we ook naar verdieping en verbreding (de plus). En zodra we die gevonden hebben, voegen we die weer toe aan de bestaande aanpak. Zo krijgen jongeren, zorginstellingen, lokale stads- en dorpsinitiatieven een plaats in de bestaande aanpak.

 1. Maar er liggen nog meer kansen. We kunnen nóg beter samenwerken en nieuwe projecten opstarten met nieuwe mensen. Veel vrijwilligers werken nu in de Natura 2000 natuurgebieden, maar laten we eens naar de steden en dorpen kijken. Een bloemenlint aanleggen in je straat bijvoorbeeld. Een Plus voor het vrijwilligerswerk! Daarvoor gaan we de komende tijd aan de slag met allerlei projecten. Scroll naar beneden op deze pagina om meer te lezen over die vernieuwende projecten.

Iedereen kan zich inzetten!
Alle mensen in Overijssel, ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats, hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor natuur en landschap in hun leefomgeving.  

 • Doe jij, net zoals meer dan 10.000 Overijsselaren, ook mee? Kijk dan op www.groenbezig.nl

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep