Vrijwilligers

Vrijwilligers

Niet elke vrijwilliger is gelijk. De beweegredenen om groene vrijwilliger te worden zijn heel verschillend. Daarom verdelen we ze over drie groepen: de Tellers (mensen die informatie over de natuur of het landschap verzamelen), de Vertellers (gastheren en -vrouwen, gidsen) en de Herstellers (mensen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren).

Om de vrijwilligers te ondersteunen zorgen Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel dat de basisfaciliteiten op orde zijn. Hierbij kun je denken aan de volgende activiteiten:

Maar er liggen nog meer kansen. We kunnen nóg beter samenwerken en nieuwe projecten opstarten met nieuwe mensen. Veel vrijwilligers werken nu in de Natura 2000 natuurgebieden, maar laten we eens naar de steden en dorpen kijken. Een bloemenlint aanleggen in je straat bijvoorbeeld. Een Plus voor het vrijwilligerswerk! Daarvoor gaan we de komende tijd aan de slag met allerlei projecten. Scroll naar beneden op deze pagina om meer te lezen over die vernieuwende projecten.

Iedereen kan zich inzetten!
Alle mensen in Overijssel, ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats, hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor natuur en landschap in hun leefomgeving.  

Doe jij, net zoals meer dan 10.000 Overijsselaren, ook mee? Kijk dan op www.groenbezig.nl

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep