Het 10-stappenplan naar een groen schoolplein

Het 10-stappenplan naar een groen schoolplein

Het vergroenen van een schoolplein bestaat uit vele stappen. Deze stappen kunnen je helpen om te komen tot een fantastisch groen schoolplein!

STAP 1 Projectteam samenstellen
Een groen schoolplein realiseren kun je niet alleen. Begin daarom met het vormen van een projectteam. Met dit team ga je aan de slag met de verschillende stappen en bouwstenen. Zorg dat er naast een leerkracht en/of directielid een ouder en buurtbewoner deel uitmaken van het team. Selecteer een aantal leerlingen die namens alle kinderen mee mogen denken bij (gedeelten) van projectteam sessies.

STAP 2 Dromen formuleren
Voordat je start aan de ontwerpfase, is het belangrijk om stil te staan bij jullie visie op en motivatie voor een groen schoolplein. Analyseer met het projectteam de huidige en de gewenste situatie voor het schoolplein. Met het leerkrachten team sta je stil bij de visie van de school en hoe deze zich vertalen kan naar het schoolplein. Bespreek de manieren waarop het plein (educatief) gebruikt gaat worden en wat dit betekent voor de inrichting. In deze fase deel je dromen met elkaar en bepaal je wat de praktische randvoorwaarden zijn. Gedurende het ontwerpproces zal deze analyse verder aangevuld en aangescherpt worden.

STAP 3 Betrek anderen
Door kinderen, ouders en buurtbewoners vanaf het begin te informeren en mee te laten denken over het nieuwe plein, creëer je betrokkenheid en eigenaarschap. Het zijn de kinderen die zullen gaan spelen en les krijgen op het plein. Zij weten als geen ander hoe ze graag op hun plein willen spelen. Ook het betrekken van ouders en de buurt is van groot belang voor het slagen van een groen schoolplein. Zo neem je hen mee in de veranderingen die gaan plaatsvinden en stimuleer je gebruik van het plein buiten schooltijd. Ook kan dit hen stimuleren om als vrijwilliger mee te helpen bij de aanleg en/of het beheer van het plein en creëer je een netwerk van ouders/buurtbewoners.

STAP 4 Ideeën verzamelen
Om te komen tot een eerste ontwerp, verzamel je de wensen, behoeften en voorwaarden die er leven onder de diverse betrokkenen. Houd bijvoorbeeld een brainstormsessie met leerlingen en laat hen maquettes maken van hun ideale plein. Bespreek met leerkrachten hoe je het plein kunt vormgeven als een buitenleslokaal. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden voor educatief gebruik! Organiseer een bijeenkomst voor ouders en de buurt, zodat ook zij hun ideeën kunnen delen. En denk ook aan planten en dieren op het plein, je kunt eenvoudig iets doen zodat ook zij zich welkom voelen. Er is een speciale welkomstkaart gemaakt, die je samen met de bouwstenen ook kunt downloaden.

STAP 5 Eerste ontwerp maken
Met het projectteam en de ontwerper maak je een eerste ontwerp. Uitgangspunt vormt de manier waarop het plein gebruikt gaat worden voor spel en educatie. Houd in het ontwerp rekening met de analyse uit de fase van visievorming en de input uit de verschillende brainstormsessies.

STAP 6 Op zoek naar geld
Een groen schoolplein aanleggen en onderhouden kost geld. De provincie Overijssel helpt jullie op weg met een bijdrage voor de aanleg. Maar er is waarschijnlijk meer geld nodig! Er zijn allerlei manieren om dit bedrag verder aan te vullen. Stel een financieel plan op voor zowel de korte als de langere termijn.

STAP 7 Ontwerp laten checken
Zodra jullie tot een eerste ontwerp zijn gekomen, is het tijd om deze te toetsen bij de diverse betrokkenen. Leg het ontwerp voor aan het leerkrachtenteam en aan de leerlingen. Organiseer een bijeenkomst voor ouders en buurtbewoners waarin je feedback verzamelt en alvast inventariseert wie een rol wil spelen bij bijv. aanleg of beheer.

STAP 8 Definitief ontwerp maken en aanleg voorbereiden
Samen met de hovenier verwerk je de feedback op het eerste ontwerp in een definitief ontwerp. Stel samen met het projectteam en de hovenier een beheer- en onderhoudsplan op. Werk de begroting bij. Stem met de hovenier af hoe je het plein in fases kunt gaan aanleggen en wat de rol daarin kan zijn van vrijwilligers. Bedenk hoe je materialen kunt hergebruiken, dit is duurzaam en kostenbesparend. Ga na of je via je netwerk goedkoop of gratis aan materialen kunt kopen. En, niet onbelangrijk: enthousiasmeer kinderen, ouders en buurtbewoners om mee te helpen bij de realisatie.

STAP 9 Aanleg
Een groen schoolplein aanleggen doe je met elkaar: met kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en een ervaren hovenier. Een ervaren hovenier kent de veiligheidseisen en houdt hier rekening mee in de realisatie.

STAP 10 Gebruik
Als het nieuwe plein klaar is, wordt dit natuurlijk gevierd. Een feestelijke opening zorgt voor een vrolijk moment waarop alle betrokkenen met elkaar het succes kunnen vieren. Dit is ook het moment dat het beheer- en onderhoudsplan in werking treedt. Daarnaast is dit het moment dat het groene plein ingezet gaat worden als buitenlokaal. Monitor het (educatief) gebruik en onderhoud.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep