Waarom wij jouw hulp nodig hebben

Waarom wij jouw hulp nodig hebben

In Overijssel kennen we zeven oerlandschappen die zich door invloed van de mens hebben ontwikkeld. Maar het het landschap in jouw omgeving raakt zonder jouw hulp steeds verder in verval. Eigenaren hebben niet altijd tijd, geld of kennis om het beheer zelf uit te voeren. Daarom is hulp van vrijwilligers(groepen) nodig. Samen met jou werken we aan een toekomstbestendig en streekeigen landschap; een landschap dat goed is voor mens, plant en dier. Zo blijft het landschap mooi en bijzonder, een plek waar je je thuis voelt.

Meer weten?
Wil je meer weten of wil je zelf bijdragen aan jouw streekeigen landschap? Kijk op de website van Landschap Overijssel om meer te weten te komen over jouw eigen landschap!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep