De Groene Karavaan Salland: twee weken groene activiteiten!

Met een stevige start begint op 29 oktober de Groene Karavaan – een twee weken durend festival - in de drie Sallandse gemeenten: Olst-Wijhe, Deventer en Raalte. Er zijn tot 12 november tal van lezingen, workshops en diverse andere activiteiten. Vervolgens reizen we door naar de volgende regio. De programmering herhalen we, na Salland, in alle overige vier Overijsselse regio’s tot juli 2023.

Ideeën

We hopen dat héél veel mensen de Groene Karavaan gaan bezoeken, zodat we het enthousiasmerende stokje van Natuur voor Elkaar kunnen doorgeven. Ook al jullie ideeën zijn van harte welkom: van serieuze debatten met politici over natuurinclusief bouwen tot en met samen heggen planten, van een wilde stad-café met interessante sprekers tot een fietsexcursie langs Groene Lopers.

Opties

Maar het kan ook zijn dat je graag een natuuratelier in een versteende wijk wil of een wandeling over een bedrijventerrein. Andere opties zijn een (groene) vrijwilligersactiviteit of een excursie naar een nieuwe natuurinclusieve woonwijk. Een groene motie die nog uitgevoerd moet worden? Veel kan. Als de vlag van Natuur voor Elkaar er maar op past. En daarvoor geldt: zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Heb je vragen, suggesties of ideeën, neem dan contact op met Inez Satter: I.Satter@overijssel.nl en/of Jessica Winter: jv.winter@Overijssel.nl.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep