Subsidieregelingen

Subsidieregelingen

Als je als groep vrijwilligers het landschap in jouw omgeving wil gaan onderhouden heeft de provincie Overijssel 3 met elkaar samenhangende subsidieregelingen om jou daar financieel in te ondersteunen. De landschapscoördinator van Landschap Overijssel helpt je met het aanvragen van subsidie en met allerlei praktische zaken die bij het landschapsbeheer komen kijken.

Een plan opstellen
Met de subsidieregeling Opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer krijg je een bijdrage van maximaal € 40.000,- van de provincie voor het opstellen van een plan. Je kunt de aanvraag indienen als georganiseerde groep inwoners, dus bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie. Je kunt ook een aanvraag indienen samen met boeren of andere ondernemers waar je mee wil samenwerken.
In het plan beschrijf je: 

 • de kenmerken van het landschap en wat er nodig is voor het onderhouden van de landschapselementen op de langere termijn (20 tot 30 jaar); 
 • de wensen en eisen vanuit het gebied
 • wat jullie belangrijk vinden en welke doelen jullie stellen en hoe je het landschapsbeheer gaat organiseren. Denk bij dat laatste ook aan de  financiering, administratie, monitoring, risico’s, communicatie en planning. 

De landschapscoördinator van Landschap Overijssel helpt je op weg met goede voorbeelden en contacten. Met de subsidie kun je hulp van deskundigen inschakelen, denk aan een landschapsarchitect of iemand die je helpt met de organisatie om tot een goed plan te komen waar iedereen achter staat. Voor deskundige hulp met de organisatie van het proces kun je nog eens maximaal € 5.000,- subsidie krijgen.
Bij het indienen van een aanvraag voor subsidie moet je een plan van aanpak hebben waarin je op hoofdlijnen aangeeft wat je in het bidbook gaat beschrijven, wie je daarvoor gaat inschakelen en hoeveel tijd en geld dat gaat kosten.  De provincie verwacht van je dat je dit in overleg doet met de landschapscoördinator.

Het beheerplan uitvoeren
Als je een beheerplan (bidbook streekeigen landschapsbeheer) hebt opgesteld dat de instemming heeft van de provincie, dan kun je subsidie aanvragen voor de uitvoering ervan. Daarvoor kun je gebruik maken van 2 regelingen: 

 1. Een regeling voor de uitvoering van het landschapsbeheer 
 2. Een regeling voor de proceskosten van het landschapsbeheer.

Uitvoering van landschapsbeheer
Voor de uitvoering van het beheer en herstel van landschapselementen, het werk in het veld zoals je dat in het bidbook hebt beschreven, kun je een bijdrage aanvragen van 25% van de kosten, met een maximum van € 250.000,-.
In de zogenaamde Dienstenbundel staat per type landschapselement beschreven welke onderhoudswerkzaamheden je hoort uit te voeren en welke kosten je daarvoor mag rekenen. Voor jouw gebied heb je in het bidbook aangegeven voor welke doelen jullie gaan. Bijvoorbeeld hoeveel houtwallen, bosjes, kikkerpoelen, bloemrijke akkerranden en dergelijke willen jullie gaan beheren en/of herstellen. Voor het uitvoeren van het landschapsbeheer maak je afspraken met de eigenaren van de landschapselementen. Dat leg je per eigenaar vast in een contract.
De bedragen in de Dienstenbundel voldoen aan Europese regels voor staatsteun. Ga je het onderhoud van bijvoorbeeld een houtwal van een boer overnemen, dan verleen je een dienst aan die boer. In de subsidieregeling staan de Europese regels die dan gelden voor de boer. Voldoet hij daar aan, dan hoeft hij niet meer een aparte verklaring (de-minimusverklaring) te ondertekenen. De subsidieregeling lijkt daardoor ingewikkeld, maar in de praktijk is het voor een boer dan makkelijker een contract af te sluiten, dat automatisch voldoet aan Europese regels. Voor particuliere eigenaren gelden geen staatsteunregels.  

De landschapscoördinator kan de subsidieregeling toelichten en helpt met het compleet maken van de aanvraag voor subsidie.Hou er rekening mee dat je zelf ook een deel van de financiering van het landschapsbeheer moet opbrengen. Dat kan in de vorm van vrijwilligersuren. Per vrijwilligers-uur mag je €15,- rekenen. Je kunt ook denken aan een bijdrage uit het landschapsfonds van de gemeente of vanuit een project uit de omgeving. Bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het landschap van een ontwikkelaar van een zonneveld.
Als de subsidie is verleend streeft de provincie er naar om binnen 5 jaar de balans op te maken. Aan de hand van de contracten die zijn afgesloten rekenen we de subsidie dan af, ook voor de resterende onderhoudsperiode.

Regeling voor proceskosten
Voor proceskosten kun je denken aan activiteiten die nodig zijn om het landschapsbeheer te organiseren, zoals het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer en financiële administratie, monitoring en het opstellen van rapportages. Maar ook het houden van informatiebijeenkomsten en het opstellen van informatiemateriaal.
De subsidie voor deze kosten is maximaal 20% van het bedrag dat je aan het daadwerkelijke landschapsbeheer besteed, met een maximum van € 45.000,-. Voor dat geld kun je bijvoorbeeld iemand inhuren die het contractbeheer en financiële administratie verzorgt. Zo hou je zelf tijd over voor het werk dat je leuk vindt.
Denk ook aan het afsluiten van de juiste verzekeringen. Daarmee kan Landschap Overijssel of de gemeente je verder helpen. Het is overigens aan te raden af te spreken met de gemeente waar jullie ideeën aansluiten bij de plannen van de gemeente, en waarmee zij jullie kunnen ondersteunen. De landschapscoördinator kan de subsidieregeling toelichten en helpt met het compleet maken van de aanvraag voor subsidie.

Leren van elkaar
In Overijssel zijn inmiddels verschillende groepen actief in het streekeigen landschapsbeheer. Om van elkaar te leren heeft Landschap Overijssel samen met de provincie een netwerk opgezet en organiseren zij kennisbijeenkomsten. De landschapscoördinator kan je introduceren in het netwerk, zodat je ook van de ervaringen van andere vrijwilligers kan profiteren voor het opstellen van een goed plan dat past bij jouw eigen gebied. Ook in de uitvoering loop je ongetwijfeld tegen allerlei kwesties aan. Leg ze voor aan de landschapscoördinator of stel ze in de groep, dan zoeken we samen naar oplossingen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: website Landschap Overijssel; en subsidies provincie Overijssel.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep