Projectteam opstarten

Projectteam opstarten

Het team
De allereerste stap naar het maken van een groen schoolplein, is het samenstellen van het projectteam: een team waarmee je het proces doorloopt. Zorg ervoor dat het projectteam divers is. Idealiter bestaat het team uit de directeur, één of meer leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Denk goed na over welke personen een bijdrage kunnen leveren aan het proces. Misschien is er een contactpersoon van de gemeente, van de lokale IVN afdeling of bijvoorbeeld een moestuinleerkracht die je ook wilt betrekken. Maak de groep echter niet te groot, opdat je snel overleggen kunt plannen en beslissingen kunt maken. Zes mensen is een goede richtlijn.

Taken verdelen
Wijs één iemand binnen het team aan als projectleider. Hij of zij houdt het overzicht over de planning en is het aanspreekpunt voor anderen. In de loop van het proces is het handig om concrete taken te verdelen. Iemand kan bijvoorbeeld verantwoordelijkheid hebben over de communicatie, een ander over de aanvragen voor financiering.

Kinderen betrekken
Kinderen kunnen goed meedenken over het nieuwe schoolplein. Het kan echter lastig zijn om hen een vaste plek in de projectgroep te geven, omdat er dikwijls buiten schooltijd afgesproken moet worden óf omdat er zaken besproken worden waar de leerlingen geen zeggenschap over hebben. Betrek hen op gepaste momenten bij vergaderingen van de projectgroep. Zie de pagina ‘Kinderen betrekken’ voor suggesties.

Motivaties, dromen en randvoorwaarden verkennen
Zodra het projectteam is samengesteld, kunnen jullie echt van start. Begin met het verkennen van motivaties, dromen en randvoorwaarden met betrekking tot het groene schoolplein.

Doe deze verkenning als projectgroep, maar laat ook het hele leerkrachtenteam hierover brainstormen (zie ook Brainstorm met leerkrachtenteam). Vraag de ouder en buurtbewoner uit de projectgroep om bij andere ouders en buurtbewoners te inventariseren wat hun dromen en randvoorwaarden zijn. Je kunt ook een informatiebijeenkomst organiseren om input van ouders, buurtbewoners en andere relevante partijen te verzamelen (zie ook Ouders en buurt betrekken).

Gebruik de inventarisatie van motivaties, dromen en randvoorwaarden als uitgangspunt en toetssteen bij het ontwerp.

Motivaties verkennen
Wat zijn voor jullie de belangrijkste redenen om te kiezen voor een groener schoolplein? Wat willen jullie bereiken met het plein; wat moet het opleveren voor kinderen en leerkrachten? Hoe sluit een groen schoolplein aan bij de visie en het karakter van de school?

Dromen verkennen
Verken aansluitend daarop jullie dromen. Hoe zien jullie een groen schoolplein voor je? Hoe kunnen kinderen er spelen en leren, hoe kunnen leerkrachten het plein gebruiken voor educatie? Welke functies en elementen moet het plein sowieso omvatten?

Randvoorwaarden opstellen
Naast de dromen is het belangrijk om voor ogen te hebben wat de randvoorwaarden zijn voor het plein. Aan welke praktische voorwaarden moet het plein voldoen? Is het plein bijv. na schooltijd toegankelijk? Waar worden fietsen geparkeerd? De Checklist wensen en eisen helpt om de randvoorwaarden te formuleren.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep