Inzet procesbegeleider, ontwerper en/of hovenier

Inzet procesbegeleider, ontwerper en/of hovenier

Belang van inzet deskundige
Met leerkrachten, kinderen, ouders en buurtbewoners kun je veel doen in het vergroenen van het plein. Met elkaar kunnen jullie brainstormen over het ontwerp, helpen bij de fysieke vergroening en het beheer. Toch zal je ook een professionele ontwerper en hovenier nodig hebben om te komen tot een geslaagd groen schoolplein.

Het is een absolute meerwaarde als de ontwerper en hovenier ervaring hebben met het vormgeven en realiseren van groene schoolpleinen of groene speelplaatsen. Dit kun je goed terugzien in het fysieke resultaat. Ook kunnen ontwerpers en hoveniers met relevante kennis en ervaring beter meedenken, bijvoorbeeld over omgaan met speelerosie, veiligheidskeuringen en de inzet van kinderen bij de realisatie en het beheer

Subsidie voor expert
Vraag je bij de provincie Overijssel subsidie aan voor de realisatie van je groene plein? Maximaal 2.500 euro van deze subsidie mag je besteden aan de inhuur van een expert.

Hoe vind je een geschikte expert?
Hier vind je een lijst met geschikte professionals in Overijssel.

Ken je iemand anders die dit wellicht zou kunnen? Vraag dan naar referentieprojecten om een beeld te krijgen van zijn/haar werkwijze en vaardigheden en stem dit af met de projectgroep. Kies in elk geval niet alleen voor een ontwerper omdat hij/zij iets goedkoper is; het loont om iemand te kiezen met de juiste deskundigheid. Bekijk ook deze factsheet over het belang van een deskundige ontwerper. In de brochure ‘Een ontwerper selecteren’ vindt je tips voor het maken van een keuze.

Rol procesbegeleider
Tijdens het vergroenen van het plein, kun je de hulp inschakelen van een procesbegeleider. Hij of zij heeft al ervaring met het komen tot en het gebruiken van een groen schoolplein. Een procesbegeleider is niet noodzakelijk, maar kan wel erg handig zijn: hij kan je door het complexe proces heen leiden en kent de kansen en valkuilen van een groen schoolplein. Dat kan een school veel tijd en energie schelen!

Maak een procesbegeleider duidelijk waar jullie ondersteuningsbehoeften liggen. Hierdoor kan een procesbegeleider maatwerk leveren. Je kunt vervolgens het hele traject bij de procesbegeleider terecht met vragen en voor advies.

Rol ontwerper
Het projectteam formuleert, op basis van de input van kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners, hoe het groene schoolplein er uit moet gaan zien. Een ontwerper kan jullie wensen en randvoorwaarden vertalen naar een professioneel ontwerp. Zorg ervoor dat de ontwerper aanwezig is bij de ontwerpsessie met de projectgroep. Hij of zij krijgt zo een goed beeld van de wensen en randvoorwaarden en kan verduidelijkende vragen stellen. Een ervaren ontwerper kan goed meedenken; hij/zij heeft inzicht in wat er in de praktijk komt kijken bij een groen schoolplein.

Procesbegeleider of ontwerper?
Een procesbegeleider biedt hulp tijdens het proces, een ontwerper vertaalt jullie wensen in een professioneel ontwerp. Een aantal procesbegeleiders kan ook ontwerpen. Het is goed om hier van te voren naar te informeren. Je kunt dan kiezen voor iemand  die beide rollen kan vervullen, maar je kunt juist ook kiezen voor twee verschillende personen om extra denkkracht te krijgen.

Rol hovenier
Een hovenier die ervaring heeft met groene schoolpleinen of speelplaatsen, is gewend om met natuurlijke materialen te werken en om kinderen de ruimte te geven om te exploreren, te spelen en te leren. Andersom kan een prachtig ontwerp teleurstellend uitpakken indien de hovenier niet over de relevante kennis en ervaring beschikt. Kies de hovenier daarom zorgvuldig uit.

Maak gebruik van de expertise van de hovenier. Stel samen met de hovenier een plan op voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het plein. Geef daarin een rol voor kinderen en vrijwilligers en verhelder welke werkzaamheden gedaan moeten worden door een professional. Ook kan een ervaren hovenier adviseren en ondersteunen aangaande de veiligheidseisen voor groene schoolpleinen. Een groen schoolplein dient te voldoen aan veiligheidseisen (zie ook de webpagina Veiligheid). Er zijn twee instellingen die bevoegd zijn om de te keuren volgens de Wet op Attractiebesluit Speeltoestellen (de WAS): het Keurmerkinstituut en TÜV. Kies voor een hovenier die op de hoogte is van veiligheidseisen en de normen van de WAS.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep