Leerkrachtenteam betrekken

Leerkrachtenteam betrekken

Belang van betrokkenheid leerkrachten
De realisatie van een groen schoolplein biedt volop kansen: voor bewegen, coöperatief spelen, buurtbetrokkenheid, natuur en voor buitenlessen. Het is belangrijk om een plein te realiseren dat past bij de school en waar leerkrachten enthousiast over zijn. Zij zullen dan vaker en met meer plezier gebruik van het plein maken. Laat daarom het hele team vanaf het begin meedenken over de inrichting en het gebruik van het groene schoolplein.

Brainstormsessie
Verken in een brainstormsessie met het leerkrachten wat hun motivaties, dromen en randvoorwaarden zijn m.b.t. het groene schoolplein. Een procesbegeleider uit het team Groene Schoolpleinen Overijssel kan deze brainstormsessie begeleiden. Je kunt op onze website een overzicht van deze experts vinden. 

Sta met het leerkrachtenteam stil bij de visie van de school en hoe jullie die willen uitdragen op het plein. Droom met elkaar over hoe je het plein allemaal zou kunnen gebruiken. Maak ook een lijstje met praktische voorwaarden waar het plein aan moet voldoen voor het gebruik in lessen, pauzes en na schooltijd. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een buitenlokaal of moestuin niet direct aan het raam van een klas grenst, zodat de kinderen binnen niet worden afgeleid.

Besteed tijdens de brainstormsessie met het leerkrachtenteam veel aandacht aan de educatieve mogelijkheden van het groene schoolplein.

De Checklist wensen en eisen kan helpen om jullie wensen en eisen op een rij te krijgen. Zie ook de informatie over Educatief gebruik schoolplein.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep