Kinderen betrekken

Kinderen betrekken

Een rol voor kinderen
Betrek kinderen bij de diverse fases in het vergroenproces. In dit proces valt namelijk van alles te leren. Bovendien vergroot je daarmee hun enthousiasme over en betrokkenheid bij het plein.

Kinderen betrekken bij het ontwerp
Laat kinderen mee dromen: hoe willen zij graag kunnen spelen op het plein en hoe zou het er volgens hen moeten uitzien? Welke kinderen je hierbij betrekt, hangt af van wat past bij jullie school. De ene school zal de leerlingenraad als adviseurs betrekken, de andere laat alle klassen meedenken. Brainstorm met de kinderen over hoe je kunt spelen in en met de natuur en fantaseer van daaruit over het ontwerp van het groene schoolplein. Hoe willen zij kunnen spelen en leren op het plein en wat is daarvoor nodig? Laat kinderen dit eventueel uitwerken in een maquette.

Tips over manieren om kinderen te betrekken bij het ontwerp vind je in de documenten Werkvormen kinderparticipatie en Luisteren naar de ideeën van kinderen.

Kinderen betrekken bij de aanleg
Kinderen kunnen goed meehelpen bij het realiseren van het groene plein. Het is ontzettend leuk om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Daarbij kunnen ineens heel andere talenten van kinderen naar voren komen. Bovendien zullen kinderen zorgzamer met het plein omgaan als ze het zelf hebben helpen maken.
Stem met de hovenier af welke onderdelen jullie met kinderen en vrijwilligers kunnen uitvoeren. Organiseer één of meerdere werkdagen waarop zowel kinderen, ouders en buurtbewoners kunnen komen helpen bij de grotere klussen. Daarnaast kunnen leerlingen helpen bij kleinere stappen, zoals vogelhuisjes en een insectenhotel maken of bloemen zaaien.

Tips over manieren om kinderen te betrekken bij de fysieke vergroening van het plein vind je in de documenten Groen in een handomdraai en Knutselend vergroenen.

Kinderen betrekken bij het beheer
Door kinderen te betrekken bij het beheer, leer je hen zorgvuldig omgaan met de natuur. Beschrijf in het beheer- en onderhoudsplan ook de rol die kinderen gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan helpen snoeien, zwerfafval opruimen, de moestuin onderhouden of eenjarige bloemen zaaien. De hovenier kan hierin meedenken.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep