Ouders en buurt betrekken

Ouders en buurt betrekken

Waarom ouders en buurt betrekken
Het vergroenen van een schoolplein kost veel tijd en energie en kan soms op weerstand stuiten bij ouders of buurtbewoners. Hoe beter je ouders en buurtbewoners betrekt tijdens het proces, hoe groter het draagvlak voor het groene schoolplein zal zijn. Het vergroot bovendien de kans dat ouders of buurtbewoners bereid zijn om een handje te helpen in de realisatie of het beheer. In dit document kun je meer lezen over participatie bij natuurlijke speelplaatsen: hoe geef je participatie vorm en wie betrek je wanneer?

Door samen te werken aan het groene schoolplein, kun je kinderen, ouders en buurt met elkaar verbinden. Bovendien kun je heel wat kosten besparen door gebruik te maken van hun inzet.

Meedenken
Nodig ouders en buurtbewoners uit op een informatieavond, waarin je hen ook ruimte geeft om mee te denken. Inventariseer of er nog andere partijen zijn die mogelijk een rol kunnen gaan spelen op het plein en nodig ook hen uit. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal NME centrum, de lokale IVN afdeling of iemand van de gemeente. 

Droom met elkaar over het plein: hoe moeten kinderen er kunnen spelen en leren? Formuleer ook de randvoorwaarden met elkaar.

Het document Betrekken ouders en buurt biedt meer tips.

Weerstand
Is er een ouder of buurtbewoner die veel weerstand uit? Geef zo’n iemand de ruimte om zijn zorgen te delen en zoek samen naar oplossingen. In de brochure Omgaan met tegenstand bij je groene buurtproject vind je tips.

Warm houden
Houd ouders en buurtbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens het (ontwerp)proces. Zo blijven zij betrokken. Zorg voor een vast aanspreekpunt waar ouders en buurtbewoners terecht kunnen met vragen. Of verstuur bijvoorbeeld regelmatig een nieuwsbrief over het groene plein.

Zodra jullie toe zijn aan de fysieke vergroening, kun je één of meer werkdagen organiseren voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Maak een feestje van deze dagen. Op die manier vergroot je de kans dat ze een volgende keer weer komen helpen.

Werken met vrijwilligers
Werkend aan een groen schoolplein kun je goed helpende handen gebruiken, bijvoorbeeld bij de fysieke vergroening, bij het onderhoud of ter ondersteuning bij buitenlessen. Het zou natuurlijk mooi zijn als ouders, buurtbewoners of andere vrijwilligers zich aanmelden om te helpen. Het werken met vrijwilligers kent wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt en concrete afspraken. In het document Vinden en binden van vrijwilligers vind je tips voor het werken met vrijwilligers.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep