Gemeente betrekken

Gemeente betrekken

Gemeente betrekken
Betrek de gemeente zo vroeg mogelijk in jullie vergroenproces. De gemeente is immers vaak eigenaar van de grond en daardoor verantwoordelijk voor wat er met de grond gebeurt. Vraag bij je eigen gemeente na hoe je met de juiste persoon in contact kan worden gebracht.

Een andere reden om de gemeente al vroeg in het proces te betrekken, is dat de gemeente mogelijkerwijs kan ondersteunen bij de vergroening van het plein. Als je schoolplein onderhouden wordt door de gemeente, is het de moeite waard om te onderzoeken of je al in aanmerking komt voor een periodieke grote onderhoudsbeurt: dat biedt vaak kansen voor een nieuwe inrichting.

Houd de gemeente tijdens het proces goed op de hoogte van ontwikkelingen en betrek hen bij relevante keuzes.

Wat kan de gemeente voor je betekenen?
Misschien is de gemeente net zo enthousiast als jij bent en wil ze jullie groene schoolplein daarom graag helpen realiseren. De gemeente kan op verschillende manieren ondersteunen.

Mogelijkerwijs kan de gemeente subsidie bieden voor de vergroening van het plein. Deze subsidie kan uit verschillende potjes komen, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, beweging, jeugd of sociale cohesie. Verken de mogelijkheden met je contactpersoon, of pols bij verschillende contactambtenaren.

Gemeenten kunnen ook vaak materialen bieden, zoals snoeihout of boomstammen die je kunt gebruiken voor de realisatie van het groene schoolplein.

Ten slotte is het interessant om met de gemeente te verkennen of er groenstroken aan het plein grenzen die opgenomen kunnen worden in het plein. Een strook met struiken en bomen biedt een mooie aanvulling op het plein.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep