Ontwerp

Ontwerp

Dromen en randvoorwaarden vertalen naar ontwerp
In het ontwerp neem je de wensen en eisen mee van iedereen die te maken krijgt met het plein: leerkrachten, leerlingen, ouders en de buurt. Nadat je met elkaar de wensen en eisen van deze partijen geïnventariseerd hebt, stel je met het projectteam prioriteiten. Dan bedenk je wat er nodig is op het plein om hierin te voorzien.

Stel je tijdens ontwerpsessies voor welke landschappelijke elementen geschikt zijn om te bereiken wat je wilt. Staat jouw school voor onderzoekend leren? Zorg dan dat er voldoende losse, manipuleerbare materialen zijn, zoals stenen en zand bij een waterpomp. Beweging stimuleren? Zorg voor klimbomen en spannende paadjes. Wil je als leerkracht overzicht over het plein houden? Zorg dan voor een heuvel op een centrale plek.

Het is best lastig om te komen tot een goed ontwerp. Een procesbegeleider en ontwerper kunnen je hierbij helpen.

Rol van ontwerper
Het is belangrijk dat de ontwerper aanschuift op het moment dat je als projectgroep een eerste vlekkenplan gaat maken. De ontwerper helpt om de verschillende dromen en randvoorwaarden te vertalen naar een realiseerbaar ontwerp. Dit gebeurt in een aantal fasen, van schetsontwerp tot definitief ontwerp.

Zodra de eerste versie van het ontwerp gereed is, is het belangrijk om deze te toetsen bij leerkrachten, leerlingen, ouders en de buurt. Organiseer bijeenkomsten waarin je ruimte geeft voor feedback. Zo komen jullie samen tot een groen plein dat past bij jullie school.
Zie ook de pagina Ontwerper en hovenier inschakelen voor de rol van de ontwerper. En bekijk vooral ook hier de video over Ontwerp en Aanleg.

Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep