Begroting en financiering

Begroting en financiering

Denk in mogelijkheden
Het aanleggen van een groen schoolplein kost geld. Je komt al gauw richting een bedrag van €50.000,-. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om dit geld bij elkaar te krijgen. Hoe meer je samen met kinderen en ouders doet, hoe meer je kunt besparen. Bovendien zijn er wellicht partijen die kunnen sponsoren in de vorm van geld en/of materialen. Door de aanleg te faseren, kun je ook met een beperkt budget toewerken naar jullie droomontwerp.

Begroting
Begin op tijd in het proces met het maken van de begroting. Zoek daarin naar een balans tussen realisme en dromen. Inventariseer enerzijds hoeveel geld je ongeveer verwacht bij elkaar te kunnen krijgen en wat je voor dat bedrag kunt realiseren. Anderzijds is het belangrijk om voldoende te dromen over hoe het schoolplein eruit kan komen te zien en op basis hiervan een ontwerp en begroting te maken. Als jullie een droom-ontwerp hebben, kun je dit ook makkelijker verkopen en vind je misschien onverwachtse bronnen voor financiering, materialen of vrijwilligers. Vervolgens kun je bepalen welke onderdelen van het droom-ontwerp prioriteit hebben en op korte termijn financieel haalbaar zijn.

Fasering en financiering
Je kunt het vergroeningsproces namelijk faseren: kies eerst voor de belangrijkste elementen en leg deze aan van het beschikbare budget. Daarna kun je financiering zoeken voor extra onderdelen.

Om de begroting rond te krijgen, is het belangrijk om diverse partijen te benaderen en creatief te denken. Het is het makkelijkst om financiering te vinden als je een goed plan en ontwerp hebt. Het loont daarom om tijdig een deskundige ontwerper in te schakelen. Misschien is er bovendien een ouder die goed is in vormgeving en wil helpen om het plan er professioneel uit te laten zien.

Denk aan de volgende financieringsbronnen om je begroting rond te krijgen:

Eigen middelen
Ga na bij de schoolleiding welke middelen er beschikbaar zijn vanuit de school voor de aanleg van het plein. Breng ook in kaart welke middelen er gereserveerd staan voor bijvoorbeeld groot onderhoud van het plein en vervanging van speeltoestellen.

Fondsen en bedrijven
Er zijn verschillende fondsen die groene initiatieven ondersteunen. Ook lokale bedrijven willen wellicht financieel een bijdrage doen, materialen leveren en/of helpen bij het onderhoud. In de brochure groene fondsenwerving gezonde schoolpleinen vind je tips voor het benaderen van potentiële financiers en sponsors. Ook in deze factsheet vind je tips over fondsenwerving. 

Gemeente
Ga vroeg in het vergroenproces in gesprek met de gemeente. Mogelijkerwijs hebben zij potjes van waaruit zij een bijdrage kunnen doen. Je kunt aanhaken op diverse doelstellingen van de gemeente, zoals bevordering van biodiversiteit, klimaatadaptatie en meer beweging. Ook kan de gemeente soms bijdragen door mee te denken en/of materialen te leveren, zoals boomstammetjes voor het buitenlokaal. In sommige gemeenten worden schoolpleinen onderhouden door de gemeente. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken, wellicht komt jouw school al in aanmerking voor een periodieke grote onderhoudsbeurt.

Lokaal netwerk
Je lokale netwerk kan veel opleveren. Het is goed om na te gaan welke kennis en kunde binnen je netwerk al aanwezig is en wie wellicht een steentje kan bijdragen in de vorm van meedenken, materialen of helpen bij de aanleg. Misschien heeft een ouder wel ervaring met het opzetten van een crowdfundingsactie. Ook kinderen kunnen meehelpen, bijvoorbeeld in de vorm van een sponsorloop. Vraag lokale bedrijven om te sponsoren met producten die je kunt verkopen op een groene markt. Doe mee aan acties zoals NLdoet (maart) en Burendag (september) van het Oranje Fonds: dat levert helpende handen en geld op!

Crowdfunding
Maak het plan voor het groene schoolplein bekend in de buurt en start een crowdfundingsactie. Je kunt hier ook lokale bedrijven en fondsen mee bereiken. Misschien is er een lokale supermarkt die sponsoracties organiseert voor lokale initiatieven. Het is belangrijk dat je hierbij helder voor ogen hebt waarvoor de actie is, zoals voor een waterspeelplaats of een buitenlokaal. Er zijn verschillende websites waarop je crowdfunding kunt starten. Het projectteam Groene Schoolpleinen Overijssel organiseert ook workshops over crowdfunding.

Beheer en onderhoud
Een begroting gaat niet alleen over het moment van aanleg. Je dient ook een begroting te maken voor beheer en onderhoud van het schoolplein. Een groen schoolplein kost in het onderhoud doorgaans meer dan een grijs schoolplein. Reserveer geld voor het onderhoud in de meerjarenbegroting. Een ervaren hovenier kan helpen met de inschatting van de onderhoudskosten. Vraag de hovenier om ook mee te denken wat jullie zelf kunnen doen met kinderen, ouders en vrijwilligers.
Bekijk vooral ook hier de video over Financiering.

Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep