Educatief gebruik schoolplein

Educatief gebruik schoolplein

Ontwerp afstemmen op educatief gebruik
Een groen schoolplein biedt volop mogelijkheden voor contextrijk leren. Natuur- en beweegonderwijs liggen het meest voor de hand, maar ook voor vakken als rekenen en aardrijkskunde kun je prima een buitenles geven. In het artikel Buitentijd = Leertijd legt Mark Mieras uit wat de waarde is van buitenlessen.

Het is belangrijk om in het ontwerp van het plein rekening te houden met de manieren waarop het plein educatief ingezet gaat worden. Hoe beter het plein verankerd wordt in de visie en methode van de school, hoe groter de kans dat het plein daadwerkelijk educatief ingezet wordt. Brainstorm met het leerkrachtenteam over educatief gebruik van het plein in relatie tot jullie pedagogische visie. Benut inspirerende voorbeelden. De brochure Educatieve waarde van een groen en gezond schoolplein kan helpen om leerdoelen te koppelen aan ideeën voor een groen schoolplein.

Aan de slag op het plein
Het is wel even wennen om het schoolplein te gebruiken als educatieve ruimte. Het kan zoeken zijn naar hoe je lessen buiten kunt aanbieden en de eerste keren ervaar je wellicht een drempel om het lokaal uit te gaan. Vanuit het programma Groene Schoolpleinen Overijssel kun je een training volgen over educatief gebruik van jullie groene plein, zie www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Meedoen met de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag werkt ook motiverend én inspirerend. Je krijgt dan een bundel vol buitenlesideeën. Er zijn meer bestaande lesmaterialen waar je gebruik van kunt maken, zoals deze natuurlessen voor een groen schoolplein en het moestuinlespakket. Op veel pleinen ligt een buitenlokaal, een centrale plek om buitenles te kunnen geven. Vanuit het buitenlokaal kun je je lessen uitbreiden naar de rest van het groene plein.Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep